Torkkupeitto logo kopio

Paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Porin sairaus- ja tapaturmainvalidien toiminta vammaisten ja sairaiden olevien olojen parantamiseksi ei ole katoamassa mihinkään. Tuleva vuosi tulee käyttää kolmannen sektorin yhteistyön avulla entistä tiiviimmin turvaamaan Hyvinvointimaakunnan – terveyspalvelujen / terveyskeskusten säilyttämiseksi sekä peruspalvelutarpeiden turvaamiseksi.  
 - Meillä on syvä huoli hyvinvoivasta tulevaisuudesta. Mitä ovat huomisen palvelut vammaisten, sairaiden ja lasten osalta, lausui yhdistyksen puheenjohtaja Lennart Laitinen avaussanoissaan vuosikokousväelle.
Samalla muistettiin hiljaisella hetkellä yhdistyksen jäseniä, jotka eivät enää ole keskuudessamme. Työnsä ei ole ollut merkityksetöntä.

Yhdistys on perustettu v. 1963 ja siksi viime 60:s toimintavuosi kului monenlaisten tapahtumien merkeissä. Kaikkiaan yhdessäolomahdollisuuksia kerhoineen kertyi runsaat 70. Se on suuri saavutus melko pieneltä yhdistykseltä. Kuntoharjulla oltiin ahkerasti, myös retkiä ja muita yhteistilaisuuksia järjestettiin. Juhlavuoden kunniaksi kaikista hinnankorotuksista pitäydyttiin, koska näin haluttiin kiittää jäsenistöä heidän mukanaolostaan ja osallistuvuudestaan yhdistyksessä. Aktiivitoimijoille myönnettiin lisäksi Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n kultaiset ja hopeidet ansiomerkit.

Tulevaisuus tuo mukanaan uusia haasteita, eikä vähiten tulevien hallituspäätösten vuoksi. Yhdistyksen sanoma ja kyky vastata jäsenistöömme kohdistuvien ongelmakohtien puuttumiseen tulee olemaan haasteellista. Viestintä, samojen asioiden parissa toimivien yhdistysten yhteistyö, kanssakäyminen ovat edelleen toiminnan keskipisteenä.
- Pääteemoina ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen heikennysten sekä palvelumaksujen korotusten estäminen, edunvalvonta, turvallisuus, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus. Palvelujen turvaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutusta on lisättävä tuplasti kestävän kehityksen, kansanterveyden ja kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi.
Näillä teemoilla yhdistys jatkaa tänäkin vuonna toimintaansa.

Uudenlaisena haasteena on myös oman liiton, Tsil:n kohtalo. Nyt liitto on asetettu konkurssiin. Asiasta kertoi liittohallituksen jäsen Terttu Elomaa.
Stean päätökset olla antamatta jo muutamaan vuoteen minkäänlaista rahoitusta liitolle, on johtanut tähän pisteeseen. Vähäjärven Lomakoti ei ole enää loppukesästä lähtien ollut toiminnassa. Liiton julkaisema lehti ei enää ilmesty. Lomakohteet on nyt esittävä muualta ja yhdistyksen viestinnässä mietittävä omia vaikuttamiskanavia.

Hallitus

Vuosikokous valitsi puheenjohtajakseen edelleen Lennart Laitisen.
Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Pentti Ruohoniemi, Eero Salminen, Terttu Elomaa, Eila Martti, Elise Seittonen, Seija Laurell, Sirkka Halmela ja Anja Harja sekä varajäseniksi Marianne Saarinen ja Ossi Merimaa.