sivutots3

 

 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on ehkäisevän päihdetyön ja sitä muovaavan-politiikan asiantuntija kansalaisjärjestö. Vuonna 2024 päihde- ja rahapelipolitiikassa on tulossa useita keskeisiä lakimuutoksia, joiden uutisoinnin avuksi EHYT ry tarjoaa monipuolisesti tietoa haittojen ehkäisyn näkökulmasta. Paikalliset toimijat ovat tässä työssä omilla verkoillaan mukana. Paikallinen vaikuttamistyö kohdentuu pääasiassa omalle toiminta-alueelle. Kuitenkin heijastusvaikutus voi ulottua laajemmalle aina ylätasoille saakka omilla kunkin toimijan omilla yhteyksillä.
 
Porin seudun EHYT ry:n jäsenyhdistykset ovat niin sanotusti ruohonjuuritasolla liikkuvia ja näin niillä on välitöntä kontaktia ihmisiin. Siinä ehkäisevän päihdetyön rajapintakin korjaavaan työn lähelle tulee mahdolliseksi. Siinä toimivat myös kaverituen ja neuvonnan mahdollisuudet. Sote järjestelmän muutos on kaikkia koskettava ja sen aukkokohtien huomioiminen on paikallaan. Jokapäiväinen kohtaaminen voi olla suuri apu eteenpäin asioissa.
 
Vaikuttamistoiminnassa yhdistystoimijoiden silmät ja korvat voivat saada asioihin liikettä. Yksi keskeinen yhteistyötaho onkin valtakunnallisten vammais- ja sotejärjestöjen paikalliset toimijat. EHYT ry toimii koko väestön piirissä niin sanotusti vauvasta mummoon ja vaariin.
 
Tämän vuoden 2024 aikana on tulossa lainsäädännöllisiä muutoksia alkoholipolitiikassa, rahapelaamisen järjestelmään sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden lainsäädäntöön. Näissä muutoksissa mukana
pysyminen on yksi keskeinen toimintoja ohjaava tekijä. Tähän liittyvänä tarvitaan verkkotoiminnan vahvistumaista. Sitä tukemaan on tämän sivuston uudistus suuri apu. Kiitokset käytännön toteuttajille. Olen itsekin jatkossa jollakin panoksella asioissa mukana voimavarojen ja terveyden sallimissa puitteissa.
 
Kevään kokouksista kerrotaan aikanaan. STEAn tukiehdotus on tullut vihdoin ja viimein ratkaistuksi ja sen antamalla tuella toteutetaan siihen sisältyviä toimintoja. On juostava lujaa nykyoloissa pysyäkseen edes jotenkin mukana. Näin ainakin yritetään! Jatketaan eteenpäin!