etusivuotsikko2

Valmistautumisessa viime vuoteen 2022 oli vakavassa harkinnassa siirtää yhdistys telakalle, mutta silloin päädyttiin jatkaa matalammalla profiililla aiempaan nähden eli taso oli lähelle korona-ajan ylläpidon linjaa. Se merkitsi joistakin aiemmista toiminnoista luopumista ja myös joihinkin aiemmin keskeisiin etäisyyden ottamista. Se tarkoitti sitä, että kokonaan ei luovuta, mutta ollaan mukana hiljennetyllä volyymillä. Siten ei myöskään haettu joitakin resursseja eikä käyty keskusteluja mahdollisista tukitoimista.

Nyt vuoteen 2023 mentäessä ei käyty samantyyppistä keskustelua kuin edellisvuonna, vaan ryhdyttiin hallituksen kokouksessa kaavailemaan, mitä mahdollista voitaisiin tehdä. Epävirallisissa keskusteluissa parin hallituksen piiriin kuuluvan kanssa on nähty tärkeäksi säilyttää yhdistyksen olemassaolo, sillä se mahdollistaa tilanteiden hyödyntämisen. Viime vuosi selvittiin ”plus - miinus nolla” systeemillä eli käytännössä toimintatuki oli se, mitä toteutettiin ja kaikkeen muuhun saatiin haalittua resurssi. Sama on vuoden 2023 linjana, joten mitään ylimääräistä ei kyetä toteuttaa, ellei siihen ole resurssi tiedossa. Siksi on myös kaikkeen osallistumiseen rajoitukset.  

Toimintaa 2023

Toiminnot ovat keskeisesti toimintatuella rahoitettuja. Verkkotoiminnan pääalue on sivutie.net sivustolla valistus ja tiedonvälitys päihde ja soteasioista sekä päihde- ja sosiaalineuvonnan roiminta päihdejelppari mallilla toteutettua ryhmä ja neuvontaa tarvitsevien henkilökohtaistakin kohtaamista. Asunnottomien yö tapahtumassa ollaan mukana köyhyys- ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyn tavoitteella sekä yhteistyöverkoston osana. Tapahtuman painopisteeksi nousee asumisen pulmien kysymys kaikkine moninaisine piirteineen sekä köyhyyden asiat. Viime aikoina on tullut esiin joitakin ruuanjaon asioita ja tilanteen muutoksia sen alueella. Työtä jatketaan ennalta ehkäisevänä sekä valistusta ja tietoa sekä yleisölle että riskiryhmiin suunnattuna.  

Toteutettavan toiminnan tavoitteet

Sosiaalisten oikeuksien toteutumisen tukeminen ja päihde- ja peliasioiden tietoperustan vahvistuminen valistuksen ja neuvonnan kautta ja kohtaamistoiminnan kautta syrjäytymisriskissä olevien ennalta ehkäisevällä työllä tavoitteena estää syrjään joutuminen. Verkostotoiminta on toimintavuodessa läpäisevänä lähtökohtana.

Sote kentän muutos asettaa haasteita ja ajan tasalla olevan ennalta ehkäisevän työn vaikuttavuutta on vaikea ennakoida, mutta verkkotoiminnan ja muun välittömän toiminnan kautta erilaiset kohtaamiset joka tapauksessa vievät asioita eteenpäin. Tässä on yhdistettävä pienkohtaamiset ja laaja yleisötyö. Toiminta-ajatuksena on lähdetty liikkeelle kansalaistoimintona "asiakkaana yleisö ja sen yksittäiset ihmiset" ja tässä vaikuttavuus voi toteutua yksittäisen kohtaannon myötä verkostoissa.

Comments powered by CComment