etusivuotsikko2

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn avustusten saajien huomioitavaa

Tuttu ”rahis” eli RAY on mennyttä aikaa sen fuusioiduttua Veikkaukseen. Jatkossa Veikkauksen tuotoista jakaa STEA 43 prosenttia. Käytännön toiminnan kannalta jo pienemmänkin avustuksen saajan esimerkiksi keskusjärjestönsä välityksellä on huomioitava joitakin periaatteita, joita ei välttämättä arjen toiminnoissa painoteta siinä määrin kuin niitä pitäisi. Tällainen seikka on esimerkiksi kohdentaminen ja vaikuttavuuden arviointi. Esimerkiksi meillä on ollut aikanaan Elämäntapaliiton ja nyttemmin Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kautta toimintatukea, jonka käyttötilityksissä on kylläkin nuo seikat pitänyt huomioida, mutta onko me niitä mietitty riittävässä määrin toiminnassamme? Viime vuoden raporttia tehdessäni jouduin jopa vakavasti asiaa miettimään ja sen myös raporttiin toteamaan.

Saatu tuki on ollut ehkäisevään päihdetyöhön. Kohdentuminen on ollut kohtuullisesti kunnossa. Vaikuttavuuden osalta oli vaikea sanoa paljoakaan. Sen suhteen on jatkossa kiinnitettävä huomiota, jos kyseistä tukea tänne tulee. Tämä pohdiskelu saattaa tuntua arkitason toimijan kannalta kovin etäiseltä, mutta tukijärjestelmien reunaehdot on meidän otettava vakavasti. Tässä mielessä otin joitakin osia Tampereella 15.2.2017 STEAn ”Haku päällä” koulutustilaisuuden esitelmistä. Niissä todettiin joitakin huomioita, joista arkitoimijoiden kannattaa ottaa onkeensa. Näitä muistiinpanoista listattuna nousee esiin:

-          Avustusten seurannan, arvioinnin yms. järjestelmiä yhtenäistetään

-          Lähtökohtana pitää olla tarve ja siinä peruslähtökohta on siis kohdentaminen toteutettavan toiminnan sitä tarvitseville, siis ei niille, jotka selviävät muutoinkin. Kyllähän näin on ollut ennenkin, mutta muistutuksena tuo on pidettävä kirkkaana mielessä ja tämä on tietysti niissä keskusteluissa, joissa käydään järjestöjen toiminta-ajatuksen toteutuksesta.

-          Ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen

-          Yhteistyö ja verkostoituminen tulee kaiken aikaa läpäisyperiaatteilla kaikissa kuulemissani puheenvuoroissa esiin, myös monialaisuus on mahdollista toiminnan rahoitusjärjestelyissä, on tietysti muistettava reunaehdot.

-          STEA arvostaa varhaisen puuttumisen periaatteita ja ennen kaikkea toimintoja, vähemmän seiniä enemmän toimintaa. Esiin tuli myös rajapinnoilla toiminnot (tässä on mielessä ehkäisevän ja korjaavan työn rajapinta, esim. miten sen tulee käymään SOTE oloissa?) Jotenkin oli puheenvuoroissa vahvastikin ajoissa asiaan tarttumisen arvostus

-          Tarveperusta ja kohdentaminen tuo esitelmiä kuunnellessa mieleen kysymykseen ”huono-osaisuudesta”, joka myös liittyy edellä nousseeseen ehkäisevän ja korjaavan työn rajapinnoista. Yksi aineistoissa esiintyvä termi on ”päätösvastuun lisääminen omasta elämästä”. Tuossa ovat vertaistoiminnot ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen.

-          Yksi yleisöpuheenvuoro tarttui pienten toimijoiden asemaan. Varsinaista kultajyvää ei STEAn vastauksista siihen tullut, mutta siihenkin on olemassa mahdollisuuksia päästä mukaan. Se tietysti vaatii yhteistyöhalukkuutta sekä paikallisesti että laajemmassa mitassa.

-          Kaikkineen koko juttu tuntuu olevan ”hyvän hakemisen palikoiden kokoamista”. Mitä tuo ”hyvä muutos” lopulta onkaan, on tietysti arvokysymys. Tavoite tulee toiminnan tarpeesta, muutos on se, jota mitataan ja arvioidaan vaikuttavuutena

-          Summa summarum: Oikeaan aikaan oikeaan paikkaan oikeiden ihmisten parissa tehtävä oikeaan tarpeeseen toimintaan tähtääminen muutoksen aikaansaamiseksi. Siis oikea aika, paikka, ihmiset, tarve ja tuloksena muutos. 

Comments powered by CComment