etusivuotsikko2

Yhteistyöllä vaikuttavampaa toimintaa

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n 18.3. edustajakokouksen asialistalla on tänne kentälle keskeisen vaikutussignaalin antava toimintasuunnitelma 2017-2020. Siinä yksi asiakokonaisuus on ehkäisevän päihdetyön yhteistyö. EHYT ry koordinoi valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostoa ja tuo päihdejärjestöjen näkemykset esille sekä toteuttaa valtakunnallisia kampanjoita ja tapahtumia yhdessä kumppaneiden kanssa. Siis yhteistyö tuottaa vaikuttavuutta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestörakenne on laaja-alainen kansalaistoiminnan kenttä. Miten sitten onkaan Porissa? Täälläkin edellytykset on olemassa toteuttaa samaa laaja-alaista ehkäisevän päihdetyön sisältöä. Vaikka jäsenyhdistyksiä Satakunnasta ei ole kuin neljä, niin kohtaamispaikkojen ja yhteistyökumppaneiden kautta on olemassa mittavat mahdollisuudet. Oikeastaan mitään aiemmin toteutettuakaan toimintoa ei olisi kyetty toteuttamaan ilman yhteistyökumppaneita. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen päivän ja asunnottomien yö tapahtuma oli viime lokakuussa järjestyksessä jo 15. vuosi. Yhteistyö on voimaa, josta oli osoituksena suurin piirtein ex tempore Porin kohtaamispaikassa toteutettu tipattoman tammikuun juttu. Henkilökohtaisesti olen nyt pannut ilolla merkille Sampolan asukkaat ry:n aktiivisen mukaantulon. EHYT ry:n jäsenyhdistys on myös Pormestarinluodon asukasyhdistys. Kolmas porilainen jäsenyhdistys on Porin seudun elämäntapayhdistys.

Kohtaamispaikoilla ja asukasyhdistyksillä on luonnollisesti niiden omien perinteisten toiminta-ajatusten mukaiset tehtäväalueet kuten myös yhteistyökumppaneilla, niin niiden kytkökseen ehkäisevän päihdetyön sijoittaminen on luontevaa. Nyt olisikin paikallaan, että jäsenyhdistyksissä tutustuttaisiin EHYT ry:n edustajakokouksen aineistoihin. EHYT ry:stä on lupailtu Poriin syyskaudelle ensihuoli koulutustilaisuutta. Meillä oli pari vuotta sitten yritystä saada aikaan Taitolaji toimintaakin, mutta se kilpistyi erinäisiin tekijöihin. Joka tapauksessa yhteistyöllä vaikuttavampaa toimintaa. Otan myöhemmin joitakin muitakin kohtia esiin EHYT ry:n edustajakokouksen aineistoista samalla niitä hiukan kommentoimalla kenttätoiminnan kannalta, kuten tässä tein edellä. 

Comments powered by CComment