etusivuotsikko2

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry valmistelee uutta strategiaansa vuosille 2020-2023. Sitä varten on tuotettu neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta. Tulevaisuuden skenaario on tulevaisuuden käsikirjoitus, jossa luonnostellaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden toimintaympäristön vaihtoehdot ja tällaisiin vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin johtavat tapahtumaketjut erilaisten olettamusten pohjalta. Kirjoitin taannoin, tarvitaanko yhdistykselle oma strategia? Tulin silloin päätelmään, että se on hyvä perusta vuosittaisille toimintasuunnitelmille. Vastaavasti strategialle hyvä kivijalka on skenaariot, joissa yhdistys voi tarkastella mahdollisia tulevaisuuksiaan. Näitä mahdollisia tulevaisuuksia on lähes joka vuosi niin sanotusti rivien välissä ollutkin esillä, mutta ne olisi hyvä avata.

Tämän tekstin tarkoituksena ei ole luoda paikallisen ehkäisevän päihdetyön skenaariota, joskin siihen suuntaan menevää osviittaa haeskelen. Sitä on ollut aiemmissa teksteissä ehkäisevän päihdetyön näköaloista ja edellä mainitussa strategiaa käsitelleessä tekstissä. Paikallisen skenaarioiden luomiseksi voitaisiin järjestää toimijoiden yhteinen päivän skenaarioverstas, jossa tausta-aineistona olisi EHYTin skenaarioaineisto. Joka tapauksessa tilanne on se, että on luotava katse horisonttiin eli omiin kengän kärkiin katsomisen sijasta katsoa eteenpäin horisontaalisella katseella. Näinhän kapteenikin katsoo horisonttiin navigoidessaan. Edellä mainitussa jutussa ehkäisevän päihdetyön näköaloista Porin seudulla on otettavissa perustaksi toimintaympäristön lähtökuvana se, että täällä edellytykset ovat hyvät ja ehkäisevän päihdetyön sekä määrällinen että laadullinen taso on korkealla. Korjaamisen paikka on sen sijaan sekä omassa yhdistystoiminnassa että EHYTin siipien suojassa toimivassa järjestökentässä. Niissä tarvitaan toimenpiteitä.

Tarttiskos tehrä jottain? Tarttee tehrä! Paikallisena yhdistyksenä me saamme EHYTin skenaarioista toiminnallisia aineksia oman toimintasuunnitelmamme sisältöihin ja toivon mukaan, kun myös hahmotamme omaa toiminnallista strategiaa niin pohjaksi voi myös hahmotella omat skenaariotkin. Tähän avuksi voi ottaa myös täkäläiset kaupungin ja maakunnan tulevaisuusskenaariot, joista löytyy aineksia sille, mikä on järjestöjen tulevaisuuskuva. Paikallaan on kaivaa Satakunnan järjestöstrategiakin esiin.

Paikallisessa elämässäkin esiintyvät EHYTin skenaarioiden kaksi muuttujaa päihdepolitiikka ja yhteiskunnan suunta paikallis-alueellisessa kontekstissa. Kaikista EHYTin neljästä skenaariosta löytyy paikallisen toimijan elämänmenoon aineksia. Nämä skenaariot ovat digiyhteisöjen yhteiskunta, oman onnensa seppien Suomi, Pohjolan hyvinvointivaltio samoilla raiteilla ja kurilla kehittyvien isänmaa. Päihdepolitiikka voi mennä akselilla vapaan kilpailun painotuksella tai kansanterveystyön perustalla. Yhteiskunnan kehitysakseli voi edetä tasa-arvoiseen tai eriarvoiseen suuntaan. Otsikossa on retorinen kysymys, joka tarvitsee vastauksen. Vastaus on siinä, että edellytykset ovat olemassa ja pienelläkin toimijalla on merkittävät mahdollisuudet. Halutaanko ne käyttää, riippuu meistä itsestämme. Ryhdytäänpä töihin!

Comments powered by CComment