etusivuotsikko2

Porin seudun elämäntapayhdistys ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2018:

Lähtökohta

Yhdistyksen historiassa on tarkasti ottaen alkamassa 44. vuosi ja nykymuodossaan 19. vuosi. Toiminnan jonkinlaisena lippulaivana on ollut köyhyyden vastaisen päivän ja asunnottomien yö -tapahtuman toteutus, jossa on toteutuessaan 17. kerta.
Näinä vuosina on yhdistyksen toiminnoissa ollut vaihtelevasti sekä satunnaisia että useampana vuonna peräkkäin toteutettuja toimintoja. Ehkäisevä päihdetyö EHYTin aika on sen jäsenyhdistyksenä kuitenkin kulkenut monilta osin yhdistystoiminnallista etsikkoaikaa, jonka saattaminen vakiintuneelle uralle on vietävä päätökseen. Se ei voi tarkoittaa yhdistysinnovaatioiden laiminlyöntiä, mutta se kuitenkin tarvitsee yhdistyksen hakeutumista vakiintuneelle perustalle. Siksi vuoden 2018 toimintasuunnitelma lähtee aiempaan verrattuna rajatummalla ja siten yksilöidymmällä toimintasuunnitelmalla. Se ei saa tarkoittaa sitä, että yhdistyksen toimijat lähtevät toteutukseen ”laput silmillä”, vaan eteenpäin katsominen on oltava kaiken aikaa tähtäimessä ja uudet avaukset suunnitellaan huolellisesti käynnistysvaiheessa.

Toimintaperiaate

Verkkotoimintaa toteutetaan sivutie.net sivustolla, jolla käsitellään köyhyyden ja syrjäytymisen vastaista ennalta ehkäisevää toimintaa sekä valistuksellisena että tiedottavana toimintona. Lähtökohtana toiminnoissa on EPT lain tarkoittama kansalaistoiminnallinen ehkäisevän työn toteutus ja ehkäisevän työn järjestötoiminnan kehittäminen.
Ehkäisevän päihdetyön toteutuksessa yksi osa on tapahtumien ja kampanjoiden paikallista toteuttamista ja niiden yhteydessä verkostoitumisen vahvistamista. Toiminnan elinehto onkin yhteistoimintaverkoston ylläpito ja kehittäminen yhteistyössä olevien tahojen kanssa. Toiminnalliset edellytykset ovat rajoitetut ja perustuvat STEAn EHYTin kautta tulevaan aiempaa pienempään toimintatukeen. Yhdistys ei ole ollut kaupungin tukilistoilla eikä ole hakemassa tänäkään vuonna. Opintokeskusten tuki opintotoimintaan antaa sille mahdollisuuksia toimia.

Toiminnan ajankohta/ajankohdat

Verkkotoiminta sivutie.net sivustolla on jatkuvaa.
Köyhyyden vastainen päivä ja asunnottomien yö -tapahtuma on 17.10.2018.
Ehkäisevän päihdetyön viikolla 45 toteutetaan kohtaamispaikoissa ja muissa yleisötiloissa sekä teemapäiviä että niiden päivittäiseen toimintaan sopivasti kytkettyjä materiaalien esittelyjä ja jakoja kohtaamispaikkojen kanssa sovittavilla tavoilla.
Järjestökoulutus toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja yhteisökeskuksen kanssa 31.1.2018 Porissa ja myöhemmin Raumalla.
Vertaisryhmätoimintaa toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti niiden toimipaikoissa. Vertaisopintoryhmätoiminnassa ovat opintokeskukset Sivis ja mahdollisuuden mukaan siihen halukkaat opintokeskuksen paikalliset toimijat.
Yhdistys on edelleen näkyvästi mukana EHYTin ja SOSTEn toteuttamissa tapahtumissa osallistumalla päihdepäiville ja kohtaamispaikkapäiville sekä niiden toteuttamiin koulutuksiin ja kokouksiin.
Yhdistys on mukana Satakunnan yhteisöt ry:n jäsenyhdistyksenä Satakunnan yhteisökeskuksessa ja JYTRYn toiminnassa.
Yhdistys on mukana Ahkerasti yhdessä ESR hankkeessa.
SOTEn valmistelua seurataan ja osallistutaan sitä käsitteleviin tilaisuuksiin.
Ehkäisevä päihdetyö on kaiken aikaa kaikkialla mahdollinen.

Toiminnan kohderyhmät

Keskeinen osa toimintaa kohdentuu syrjäytymisriskin omaaviin ja ehkäisevän päihdetyön toteutumiseen heidän keskuudessaan.
Päihdeasioista tiedottaminen kohdentuu yleisesti ns. suureen yleisöön. Järjestötoiminnan kehittämisen koulutustoiminta kohdentuu sekä EHYT ry:n paikallisten yhdistysten että yhteistyökumppanien järjestöväkeen. Vertaisryhmätoiminta on ryhmässä toimivien sosiokulttuurisen innostamisen periaatteella toteutettua toimintaa ja kohdentuu heidän kauttaan edelleen vaikuttavana työnä.

Mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja miten ne tukevat EHYT ry:n vision ("Elämäniloa ja hyvinvointia - ilman päihde- ja pelihaittoja") toteutumista ja noudattavat EHYT ry:n strategiassa määriteltyjä arvoja.

Vaikuttavuudessa haetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun mm., sote-maailmassa yhteyttä ja verkostoitumisen vahvistaminen luo vapaaehtoiskenttään lisäyhteyksiä alueellisesti. Toimintaperiaatteissa käytettävä sosiokulttuurinen innostaminen pitää sisällään dialogisuuden, yhdenvertaisuuden sekä keskeisenä koko toiminnan sisällöissä on osallisuuden vahvistaminen sekä vajaasti osallisten että yleisesti osallisuuden kulttuurin vahvistamista toiminta-alueella. Kumppanuudessa kiinnitetään huomiota sen kehittämiseen ja luotettavuuteen. 

(Porin seudun elämäntapayhdistys ry:n vuosikokous 27.3.2018)

Comments powered by CComment