etusivuotsikko2

Mikä merkitys on olla EHYTin jäsenyhdistyksessä?

Kenen tehtäviin kuuluu toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä, jonka alueeseen kuuluvat myös pelihaittojen ehkäisy? Tehtävä on meidän kaikkien yhteinen, joten me itsekukin olemme lähimmäis- ja kansalaisvastuullisia toisistamme. Olemme myös osaltamme ehkäisevän päihdetyön toteuttajia niillä mahdollisuuksillamme, jotka meillä ovat käytettävissä. Ketkä voivat kuulua Ehkäisevä päihdetyö EHYTin järjestöväkeen? Siihen voivat kuulua jäsenjärjestöjen kautta toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden edistämiseksi halukkaat toimijat. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa koko väestön parissa ikään, sukuun, säätyyn tai väriin katsomatta terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Jäljempänä otan muutaman näkökulman siitä, mikä merkitys on olla EHYTin jäsenyhdistyksenä ja sen jäsenyydessä henkilönä? Näkemykset ovat siis subjektiivisia.

Meitä on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäseninä sekä henkilöinä että maailmankatsomuksellisten tavoitteiden erilaisista taustoista tulleina järjestöinä laaja koostuma, jolla on yhteinen visio edistää terveitä elämäntapoja ja ennalta ehkäistä haittojen syntyä. Tuota toteutamme edistääksemme yhteiskuntamme hyvinvointia sekä valtakunnallisesti että paikallisissa yhteisöissä. Me emme voi olla maailmasta erillään ja siksi on muistettava myös kansainväliset yhteydet, jota varten meitä tavallisiakin kaduntallaajia palvelee niiden hoitaminen. Siinäkin tarvitaan vahvaa yhteenliittymää. Tässä yhteenliittymässä on muistettava kansallinen politiikka, jossa yhteisten näkemysten äänen kuulumisessa vahva järjestöliittymä on valttia. Taisinpa sanoa pieni aika sitten eräässä pientilaisuudessa, että EHYTin perustaminen oli tämän vuosisadan suuri asia ehkäisevän päihdetyön asioissa, joissa on tullut erinäisillä tavoilla olleeksi mukana vuosikymmeniä.

Varmaankin meistä jok´ ikinen kannattaa hyvien asioiden edistämistä ja mahdollisimman hyvää sekä omalle lähiyhteisölle että ystäville ja kylännaisille ja miehille. Jotta ei jäätäisi korkealentoiseen mahdollisesti omassa elämässä tässä ja nyt tavoittamattomiin lausumiin, tuotakoon merkitystä lähemmäksi ruohonjuuritasoa. Kun niin Bryzselissä tai Helsingissä Arkadianmäen ja Senaatintorin ympäristöissä veistellään, niin lastut tulevat tänne meille niin Junneliuksen palatsiin kuin vaikkapa kohtaamispaikalle. Siis me kohtaamme sen yhteiskunta- ja muun politiikan sitten arjessa ruohonjuuritasolla. Mutta me voimme myös vaikuttaa tuon koneiston veistelyn tuloksiin täältä käsin omien yhteisöjemme kautta. Siinä meille on EHYTin kaltainen järjestökenttä suuri mahdollisuus. Se on kanava, jota kautta voimme saada ääntä kuuluviin ja näin syntyykin pienen suuri ääni maailmaan. Muuten, noissa sanoissa taisi olla ensimmäisten täkäläisten köyhyyden vastaisten tapahtumien teemakin vuosituhannen alussa!

Meillä itsekullakin on erilaisia painotuksia asioiden tärkeysjärjestyksissä. Tämä on täysin ymmärrettävää. Sitten onkin yhteisymmäryksen löytäminen ja siitä edelleen yhteen nivomisen paikka keskinäisen dialogin myötä. Näiden kanssa eläminen on sitä yhteiselämän taitolajia, jossa väliin joudumme menemään myös oman mukavuusalueemme reunoille ja jopa sen ulkopuolelle. Kuuluminen yhteisen tavoitteen sateenvarjon alle auttaa näidenkin tilanteisuuksien käsittelyssä. On suuri apu siitä, että meillä on olemassa valtakunnallinen vahva yhteinen järjestö ja sen alueellinen toimintayksikkö. Yhteyksien ylläpito ja osallistuminen EHYTin näihin tahoihin olisi paikallisissa yhdistyksissä syytä ottaa enemmän huomioon. Yhtään turhaa matkaa ei ole ollut näinä vuosina, kun olen ollut niissä liikkeellä. Niissä on veistetty lastuja, joita on voinut tuoda mukanaan paikalliseen ympäristöön. Jos ja kun meillä itse kullakin on oma ja lähipiirimme hyvinvoinnin tavoite mielessä, niin miettiessäni sitä, tulen vääjäämättä tulokseen, että siinä tarvitaan yhteisyyttä omien toimien lisäksi. Tässä on tämän kirjoittajan olemisen tarkoituksen yksi osa. Siihen on olemassa yhtenä keskeisenä välineenä yhteenliittymät, joista paikallinen yhdistys ja sen valtakunnallinen ”sateenvarjo” on oiva muoto.

Comments powered by CComment