etusivuotsikko2

Kutsu Porin seudun elämäntapayhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Porin seudun työttömät ry:n toimitiloissa Mikonkatu 21 tiistaina 27. päivänä maaliskuuta 2017 alkaen kello 15.00.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 11§;ssä määrätyt asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen esityslista
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja muut jäsenet: sääntöjen 6 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja ja 2-6 varsinaista jäsentä ja 2-6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

            Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen

             käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että

             asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun; vähintään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta.

Kokouksessa ovat jaossa niille, jotka eivät ole muutoin asiakirjoja saaneet:

-          tilinpäätöksen taseet

-          toimintakertomus

-          toimintasuunnitelma

-          talousarvio

Porissa 13 päivänä maaliskuuta 2017

PORIN SEUDUN ELÄMÄNTAPAYHDISTYS ry HALLITUS

Comments powered by CComment