etusivuotsikko2

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Porissa

EHYT ry toimii koko maassa koko väestön keskuudessa lapsista ikääntyneisiin päihdehaittojen ennalta ehkäisemiseksi ehkäisevän päihdetyön lainsäädännön ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toimintakenttään kuuluu myös pelihaittojen ehkäisy. Toiminnan tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry perustettiin 1.6.2011, jolloin Elämäntapaliitto ry, Terveys-Hälsan ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry allekirjoittivat sopimuksen toimintansa yhdistämisestä. Toiminta alkoi 1.1.2012. Liittojen hallinnot käsittelivät yhdistymistä ensimmäisen kerran vuoden 2010 alkupuoliskolla.. Näiden jäsenjärjestöt muodostivat jäsenyhdistysten selkärangan. Sittemmin on mukaan tullut sekä valtakunnallisia että paikallisia jäsenyhdistyksiä. Nykyisin EHYTin toiminnan kivijalkana on sen noin 115 jäsenjärjestöä, joita tukemassa on Helsingissä keskustoimisto ja alueelliset keskukset. Porin seutu kuuluu Tampereella olevan Länsi-Suomen aluekeskuksen piiriin.

Ehkäisevän päihdetyön järjestörakenteen vuosikymmenen alussa toteutetun remontin taustalla oli se, että sen kentällä toimi huomattava määrä kansalaisjärjestöjä, joiden toiminta ja toimintamuodot olivat osittain päällekkäisiä ja toisaalta osittain lomittaisia. Edellinen vastaavan kaltainen rakennemuutos oli toteutettu 1990-luvulla, jonka myötä oli syntynyt nytkin mukana olleet Elämäntapaliitto ry ja Terveys-Hälsan ry. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ksi yhdistyneillä järjestöillä oli kaikilla vankka kokemus ehkäisevän päihdetyön parista, mutta niillä oli myös selvästi toisiaan täydentäviä painotuksia. Näin yhdistyminen sai vankan jäsenjärjestöjen hyväksynnän, jolloin sanottavia soraääniä ei kuulunut. Yhdistymisen taustalla oli tarve perustaa yhteiskunnallisesti vaikuttavampi toimija. Yhdistymisellä haluttiin myös vastata toimintaympäristön muutokseen, tehostaa kokonaistaloutta, vahvistaa alue- ja perusjärjestötoimintaa sekä kaiken kaikkiaan tehdä entistä vaikuttavampaa ehkäisevää päihdetyötä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenjärjestöt koostuvat erilaisista lapsista eläkeläisiin sekä työelämän piirissä toimiviin järjestöihin. Yksi paikallisesti löydettävä asia olisikin se, että valtakunnallisten jäsenjärjestöjen paikalliset yhdistykset saadaan aktiivisemmin mukaan EHYT ry:n valtakunnallisten kampanjoiden toteuttamiseen. Porilaisten jäsenyhdistyksien erityispiirre onkin siinä, että täältä on EHYT ry:n jäsenistössä kaksi erittäin hyvin toimivaa asukasyhdistystä. Molemmat eli Sampolan Asukkaat ry ja Pormestarinluodon asukasyhdistys ry onkin noteerattu EHYTin taholta ja molemmat ovat saaneet myös tälle vuodelle toimintatukea samoin kuin kolmaskin jäsenyhdistys eli Porin seudun elämäntapayhdistys ry. Sen juuret ovat ns. perinteellisessä työväen raittiusliikkeessä ja se tuli EHYTin jäsenyhdistykseksi Elämäntapaliiton mukana. Myös Sampolan Asukkaat ry oli jo Elämäntapaliitossa toimijana.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry vaikuttaa Satakunnassa muuallakin kuin Porissa. Jäsenyhdistyksien joukossa on Elä terveesti ry Harjavallassa. Valtakunnallisten kampanjoiden ja tapahtumien puitteissa on toimintoja eri alueilla. Yksi toimijakenttä on kohtaamispaikkojen kautta. Kohtaamispaikkaverkostoon kuuluvia paikkoja on sekä Porissa että Raumalla. Porista verkostoon kuuluvat Porin Kohtaamispaikka Positiimi Liisankadulla sekä Sampolan, Pormestarinluodon ja Pihlavan asukastuvat. Viimeksi toteutettuja toimintoja, joissa EHYT ry on ollut mukana Porissa, olivat Sampolassa ”Tipaton tammikuu” tapahtuma sekä järjestötoiminnan perusteet koulutus Yhteisökeskuksen ja Opintokeskus Siviksen kanssa toteutettuna Taidemuseolla. Lähitulevaisuudessa on suunnitelmissa ”Ensihuoli” koulutus. 

Comments powered by CComment