etusivuotsikko2

Ehkäisevä työ kannattaa

Ehkäisevä työ kannattaa ja Suomi 101 – hyvinvoinnin uusi vuosisata. Nämä ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ensi vuoden pääteemat ja viestit kaikkien toimintojen suunnittelussa, toteutuksessa ja viestinnässä. Pääteemat pohjautuvat EHYT ry:n visioon ”elämäniloa ja hyvinvointia – ilman päihde- ja pelihaittoja” sekä missioon siitä, että järjestö on rohkea kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä tunnetuksi ja palkitsevaksi sekä edistää muutosta kohti haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria sekä osallistuu näkyvästi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lähtökohtiin toimintasuunnitelmassa kuuluvat strategiset linjaukset, joista yksi kulmakivi on yhdistää vapaaehtoistoiminnan voima ja asiantuntijoiden osaamisen. Toimintaa siivittävä tekijä on yhteistyöllä saatava vaikuttavuus.

”Ehkäisevä työ kannattaa” teemaa toteutetaan EHYTin perustyössä kansalaisjärjestötyön mukaisesti. Siinä yksilö- ja yhteisötason toiminnasta nousevat tiedot ja viestit ovat mukana yhteiskunnallisen vaikuttamisen tasolla. Tutkittuun ja luotettavaan tietoon perustuva päätöksenteon merkitys korostuu. Tuon tietovarannon saattaminen päätöksentekijöille on kansalaistoiminnallinen tehtävä, mikä tarkoittaa menemistä ja osallistumista siellä, missä päätöksiä tehdään. Kysymyksessä on aktiivinen vaikuttamistoiminta.

Yleisesti ollaan sitä mieltä, että ehkäisevä työ kannattaa, sillä tutkimustieto ja kokemukselliset havainnot sekä yksilö- että yhteisötasolla osoittavat tuon todeksi, mutta… Käytännön arjessa pakkaa tapahtua niin, että kun tarvitaan säästöjä, niin ehkäisevän työn momenteilta on useinkin helpointa tarvittavat leikkaukset tehdä. Siten tarvitaan järjestökentällä valppautta ja päätöksenteon seurantaa.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Järjestön kokonaisvaltainen toimintamalli kulminoituu siinä, että työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Tämä on paikallistenkin toimijoiden lähtökohtana ja on viime aikoina vahvistunut siinä, että on oltu mukana yläasteikäisille koululaisille järjestetyssä päihdeputkessa ja vammaisjärjestön kanssa toteutetussa sote-koulutuksessa. Tälle vuodelle ollaan vielä toteuttamassa järjestökoulutusta sekä vertaisryhmätoimintaa. Äskettäin monien toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettiin 17.10. YK:n köyhyyden vastaisen päivän ja asunnottomien yö-tapahtuma.

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa alueellisen ja paikallisen perustyön vahvistaminen kansalaisyhteiskunnan kautta on EHYT ry:n ensi vuoden toimintasuunnitelman yksi alue. Alueellinen ja paikallinen vaikuttamistoiminta on hallinto- ja lakiuudistusten vuoksi ensi vuonna erityisemminkin huomioitava. EHYT ry:n ehkäisevän työn toimintamallissa on luotettavaan tieto- ja asiantuntijuuteen pohjautuvan teoreettisen aineksen saumaton yhteys käytännön kokemukseen. Siinä toiminnallisuus on keskeinen. Toimintaan osallistuvien ihmisten sekä nuorten että aikuisten sekä ikääntyneiden elämänhallinta ja päihde- sekä peliongelmilta suojaavat tekijät vahvistuvat ja saavat tukea tavoitteellisen muutoksen toteuttamiseen elämässään.

Yksi EHYT ry:n työalueista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävien, huono-osaisten ja päihteiden riskikäytölle altistuvien ryhmien asiat. Näiden tuominen yhteiskunnalliseen keskusteluun on sosiaali- ja päihdepolitiikan vaikuttamistyön kenttää. Toimintona ovat tapahtumat ja kampanjat kuten esimerkiksi asunnottomien yö ja ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumat. Miksi järjestää tapahtumia ja onko se vaikuttavaa ehkäisevää työtä? Ensi vuoden toimintasuunnitelmaan EHYT ry on kirjannut ns. hiljaisten signaalien keräämisen köyhien ja syrjäytyneiden keskuudessa vaikuttavista ilmiöistä. Niistä kerättävää tietoa suunnitellaan tarkasteltavan säännöllisesti, minkä pohjalta muokataan omaa toimintaa, nostetaan eettiset näkökohdat huomioiden asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tuodaan niitä päättäjien ja virkakoneiston tietoon.

Tapahtumat ja kampanjat ovat yksi tiedon lähde ja ne ovat samalla äänenä hiljaisuuden kulttuurissa eläville ja äänenä äänettömille. YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen päivän ja asunnottomien yö-tapahtuman raporttia kirjoittaessakin ponnahti monia hiljaisuuden kulttuurissa elämisen ääniä pinnalle käytettyjen asiantuntija- ja toimijapuheenvuorojen kautta sekä niistä hiljaisista äänistä, joita huonokuuloisempikin saattoi eri tilaisuuksissa kuulla. Tuo yksityiskohta ”soi” tämän kirjoittajan pään ”kovalevyllä”.

Miten ehkäisevä työ toteutuu? Avaintermi toteutuksessa on yhteistyö oman toiminnan rinnalla. EHYT ry:n toteuttaa päihdeasiamiestoimintaa. Siinä keskeinen alue on asiakkaiden oikeuksien ja osallisuuden toteutuminen. Se vahvistuu ja onnistuu eri päihdetoimijoiden yhteistyön keinoin. Tavoitteellinen yhteistyö on ehkäisevän päihdetyön verkoston toiminnan lähtökohta. Oma iso luku EHYT ry:n toimintakentässä ovat kohtaamispaikat, joita sillä on omia elokoloja ja kohtaamispaikkaverkostoon kuuluvat paikat eri puolilla maata. Pori on tässä vahvasti edustettuna. Kohtaamispaikat ovat osana yhteisöllistä toimintaa monin tavoin tukemassa ja konkreettisesti tekemässä. EHYT ry:n toiminta tähtää laaja-alaisella toimintakentällä osallisuuden vahvistumiseen.

Edellä olevan tekstin olen kirjoittanut yleisellä tasolla EHYT ry:n valtuuston käsittelyyn menevän toimintasuunnitelman ja viimeisimmän Länsi-Suomen aluefoorumista tekemieni muistiinpanojen pohjalta. Tuosta kuitenkin seuraa joitakin yksityiskohtia, joita paikallisessa toiminnassa on välttämättä ryhdyttävä vakavasti tutkailemaan. Teen lähitulevaisuudessa siitä eri jutun. 

Comments powered by CComment