Blue Flower

Helen Luke on kirjoittanut seuraavan toteamuksen : "Tehtäväsi ei ole paljastaa totuutta , vaan elää se" . Itse ja varmaan moni muukin on ajatellut , että tärkeintä on paljastaa ja tuoda esiin salattuja tärkeitä asioita . Kun elämme totuutta , tulee totuus siinä julki ja meidän ei tarvitse asettaa suuria tavoitteita siihen , että pyrkisimme kaikin keinoin tuomaan totuutta julki opettajamaisesti . Meidän tulee esimerkiksi lopettaa elämästä puhuminen ja vain astua sisään elämään ja tällöin elämä ilmaisee itsensä aidosti meissä . Jos vain yritämme paljastaa totuutta ja muita asioita ,joudumme eroon aidoudesta ja asetumme toisten yläpuolelle . Joku suuri persoona  on ilmaissut tällaiseen tilanteeseen sopivan viisauden : " Kun suuri ihminen puhuu toiselle ihmiselle , tuntee toinenkin olevansa suuri " . 

Sauli Hämäläinen

Elämässämme kohtaamamme vaikeudet ,kuten sairaudet , työttömyys ja muut vastoinkäymiset , saavat sen tuntumaan kurjalta , ala-arvoiselta ja epäoikeudenmukaiselta . Tästä kaikesta huolimatta meidän tulee säilyttää usko elämään kaikkien murheiden ja ahdistusten keskellä . Kun pystymme olemaan toiveikkaita ja elämään masentumatta , antaa tämä meille kärsivällisyyttä vaikeuksien keskelle ja intoa sekä voimia , kun tuntuu siltä ,että elämä koettelee meitä yli  kestokykymme . Vastoinkäymiset eivät saa masentaa meitä ja viedä epätoivoon , vaan meidän on taisteltava sellaisten hetkien yli , jolloin tunnemme olevamme heikkoja , voimattomia ja kurjia ja lopulta kaikki kääntyy parhainpäin ja saamme takaisin uskon hyvään elämään .

Sauli Hämäläinen

 

 

Thomas Paine on kirjoittanut :" en usko minkään tuntemani kirkon oppiin . Oma mieleni on kirkkoni . Kaikki kansalliset kirkkoinstituutiot ovat mielestäni pelkkiä inhimillisiä keksintöjä , jotka on pystytetty pelottamaan ja orjuuttamaan ihmiskuntaa sekä keskittämään valta ja varallisuus harvojen käsiin" . Oman tien valitseminen ja yritys vapautua alistavien valtakoneistojen vallasta ovat vakava rikos ja peruste rangaistuksille . Jeesus ristiinnaulittiin , kun hän kyseenalaisti vakiintuneita traditioida ja auktoriteetteja . Kuitenkin ihmiset , jotka kutsuvat itseään todellisiksi Jeesuksen seuraajiksi vihaavat tällaista radikaalia toimintaa . Eri uskontojen kannattajat pitävät juuri omaa uskontoaan oikeimpana ja täydellisimpänä . Esimerkiksi sekä Georg W . Bush että Osama bin Laden väittivät kumpikin toteuttavansa Jumalan tahtoa ja taistelevansa pahaa vastaan . Ihmiset sanovat rakastavansa vapauden ajatusta . Kuitenkin he kaipaavat isähahmoja , joille he voivat luovuttaa valinnanvapautensa ja päätösvaltansa , koska todellinen vapaus kauhistuttaa heitä . Jotta ihmiskunta voi välttää itsetuhon tarvitaan  vastakkainasettelun  ja vastakohtien tilalle asioiden ja uskontojen rauhanomaista yhdistelyä .

Sauli Hämäläinen

 

 

Nykyiset valtiolliset voimat pyrkivät herättämään kansanjoukoissa suvaitsemattomuuden ja fanaattisuuden tunteita . Näiden seurauksena ihminen näkee onnensa toteutuvan sokeana tottelemisena ja on valmis jopa uhraamaan henkensä näin luotujen ihanteiden puolesta . Nykyinen aika tuo esiin puhetaitureita ja pilvilinnojenrakentajia , joiden esityksiä ja ajatuksia alati kasvava tyytymättömien ja syrjäytettyjen armeija on valmis toteuttamaan . Tälläiset joukkojen johtajat käyttävät mielikuvia ja iskulauseita , joita eivät järki ja todisteet pysty torjumaan . Aika näyttää myös muuttavan sanojen merkitystä . Esimerkiksi sana kansanvalta on muuttunut merkitykseltään sellaiseksi , valtion tahto syrjäyttää kokonaan yksilön tahdon ja aloitteellisuuden ja valtio on ottanut yksinoikeudekseen kaikkien asioiden johtamisen ja tuottamisen . Nykyiset johtajatkin näyttävät tulevan lähes mielipuolisten ja hermosairaiden riveistä . Heidän aatteensa ja päämääränsä saattavat olla mitä järjettömimpiä , mutta niiden kumoaminen kilpistyy heidän fanaattisuuteensa ja manipulointiinsa ja siihen , että he saavat joukot puolelleen vetoamalla ihmisten alhaisimpiin vaistoihin sekä imartelulla .

 

Sauli Hämäläinen

On erikoista , että se , missä emme ole täydellisiä ja missä epäonnistumme , on sitä materiaalia ,josta elämässämme tapahtuvat myönteiset muutokset kumpuavat .

Olemme halunneet olla jotakin sellaista , mikä on "hiiltynyt kekäleiksi" , joista on kimmonnut kipinä , joka on vienyt meidät toivottuun päämäärään .
Aluksi pahalta tuntuva epäonnistuminen esimerkiksi ihmissuhteessa onkin osoittautunut opetukseksi , joka on muuttanut tuskan iloksi uudessa toimivassa ihmissuhteessa .
Virheet ja kompastumiset kuuluvat ihmiselämään ja ne tekevät meistä inhimillisiä . Ne opettavat meidät ymmärtämään ja muistamaan , että emme pysty elämään elämäämme itsestämme luomamme ihannemielikuvan mukaisesti .
 
Pystymme löytämään aidon yhteyden muihin ihmisiin vasta , kun näytämme heille  , mitä aidosti olemme emmekä vain kerro , mitä itsestämme ajattelemme .
Vietnamilainen munkki Thich Nhat Hanh onkin esittänyt rehellisyydestä seuraavan viisauden : 
  -jos sanot , että ymmärrät , tunnen olevani hieman pessimistinen .
Jos sanot , että et ymmärrä , olen optimistisempi .
 
Sauli Hämäläinen

 

Automaatio ja tietotekniikka lakkauttavat jatkuvasti työtä , joten työllisyysasteen parantaminen näyttää toivottomalta tehtävältä .
Yhteiskunnista on muodostumassa työttömyysyhteiskuntia , joissa toisaalla on jatkuvasti kasvava pysyvästi työttömien joukko ja toisaalla suojattujen työläisten yläluokka ja niiden välissä vähän ammattitaitoa vaativissa tehtävissä heikosti palkattu jatkuvan työttömyysuhan alla elävä proletariaatti .
Automaation ja tietotekniikan lupaukset käännetään nykyään uhkiksi , jolloin työläiset saadaan taistelemaan vähenevistä työpaikoista keskenään , vaikka heidän pitäisi taistella yhdessä rintamassa automaation ja tietotekniikan tuoman hyödyn oikeudenmukaisen jakamisen puolesta .
Työttömyysuhkaa käytetään myös kuuliaisuuden ja kurin ylläpitämiseen yrityksissä .
Kun työttömyysaste kasvaa riittävän suureksi , tulee se vaaraksi yhteiskunnalle , jolloin pyritään "luomaan työpaikkoja" mitä järjettömimmin keinoin ja mitä järjettömimmille tuotteille .
Tilanne kääntyy tällöin kielenkäytössä sellaiseksi , että työ ei enää luo tuotteita , vaan tuotteet luovat työtä .
Tämän logiikan pohjalta löytyy sotatalous ja sota ja sota on aina ollut tehokas keino varmistaa ihmisten ja koneiden täystyöllisyys , kun tuotantokapasiteetti on kulutuskykyä suurempi .
Nykyinen maailman tilanne viittaakin siihen , että tämän keinon (sodan) käyttöönottoon ollaan valmistautumassa
 
Sauli Hämäläinen