etusivuotsikko2

Ahneuden rahan- ja vallanhimon aiheuttamat aseelliset- ja kauppasodat aina aiheuttaneet suurta tuhoa ja kärsimystä ihmisille ja nyt on taas molemmilla sektoreilla alkamassa uusi kilpailukierre .

Ihmisten hulluus ja tosiasioden kieltäminen on johtanut myös mielipuoliseen kasvi- ja eläinmaailman tuhoamiseen , joka jatkuessan johtaa vääjäämättä myös ihmisen omaan tuhoon .
Pelko , ahneus ja vallanhimo toimivat kannustimina ihmisten , uskontojen ja aatteiden välisessä välisessä väkivallassa ja vääristävät kaikin tavoin ihmissuhteita . Lähes kaikki uskonnot ja  perinnetavat oikein toteutettuina voivat saada aikaan muutoksen , jota voidaan kuvata havattumisena ja heräämisenä kaikkinaisten elämanmuotojen kunnioittamiseen ja varjelemiseen ja siirtymisenä väkivaltaisesta elämänmuodosta rauhan ja rakkauden tielle .
Oman hulluuden tunnustaminen on alku tervehtymiselle ja tie vapauteen kollektiivisesta kilpailuun , väkivaltaan ja rahanhimoon perustuvasta elämanmuodosta .
Usein sisäinen rauha löytyy jonkin traagisen tapahtuman jälkeen , kun tapahtuma saa ihmisen miettimään , mitkä ovat elämän oikeat ja todelliset arvot ja ,kun hän tällöin saa myös voimat vapautua katkeruudesta ja itsesäälistä .
Kun ihmiset oppivat löytämään elämänkunnioittamisen , myötätunnon ja rakkauden tien , turvaa se kaikkinaisen elämän , myös ihmiselämän jatkuvuuden maapallolla ja ihmiset löytävät samalla sisäisen tyyneyden ja rauhan .
Kirjoita kommentti (1 kommentti)
Yhteiskuntamme pyrkii poistamaan ihmisen henkiset ja ruumiilliset vaivat runsaalla lääkkeiden käytöllä .
Lääkkeet kyllä poistavat oireet , mutta eivät välttämättä varmista parantumista .
Kovat krooniset kivut tarvitsevat tietysti lääkitystä , sillä muutoin ne sekoittavat ihmisen normaalin elämänrytmin .
Aluksi pienen lääkemäärät auttavat vaivojen poistamisessa , mutta kun vaivojen todellista aiheuttajaa ei poisteta  , tarvitaan hoitoon aina ja aina vahvempaa lääkitystä .
Sairauksien paranemista edistää se , että keskitymme ajattelemaan elämämmme positiivisia puolia ja jätämme kielteiset asiat vähemmälle .
Ketään ei tule syyllistää sairaudestaan , vaan häntä tulee auttaa oppimaan elämään sairautensa kanssa , jolloin ihminen usein pääsee parantumisen alkuun .
Kun ihminen on armollinen itseään kohtaan ja antaa itselleen anteeksi , vahvistaa tämä hänen terveyttään ja henkistä kehitystään .
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

On erikoista , että se , missä emme ole täydellisiä ja missä epäonnistumme , on sitä materiaalia ,josta elämässämme tapahtuvat myönteiset muutokset kumpuavat .

Olemme halunneet olla jotakin sellaista , mikä on "hiiltynyt kekäleiksi" , joista on kimmonnut kipinä , joka on vienyt meidät toivottuun päämäärään .
Aluksi pahalta tuntuva epäonnistuminen esimerkiksi ihmissuhteessa onkin osoittautunut opetukseksi , joka on muuttanut tuskan iloksi uudessa toimivassa ihmissuhteessa .
Virheet ja kompastumiset kuuluvat ihmiselämään ja ne tekevät meistä inhimillisiä . Ne opettavat meidät ymmärtämään ja muistamaan , että emme pysty elämään elämäämme itsestämme luomamme ihannemielikuvan mukaisesti .
 
Pystymme löytämään aidon yhteyden muihin ihmisiin vasta , kun näytämme heille  , mitä aidosti olemme emmekä vain kerro , mitä itsestämme ajattelemme .
Vietnamilainen munkki Thich Nhat Hanh onkin esittänyt rehellisyydestä seuraavan viisauden : 
  -jos sanot , että ymmärrät , tunnen olevani hieman pessimistinen .
Jos sanot , että et ymmärrä , olen optimistisempi .
 
Sauli Hämäläinen

 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)
Automaatio ja tietotekniikka lakkauttavat jatkuvasti työtä , joten työllisyysasteen parantaminen näyttää toivottomalta tehtävältä .
Yhteiskunnista on muodostumassa työttömyysyhteiskuntia , joissa toisaalla on jatkuvasti kasvava pysyvästi työttömien joukko ja toisaalla suojattujen työläisten yläluokka ja niiden välissä vähän ammattitaitoa vaativissa tehtävissä heikosti palkattu jatkuvan työttömyysuhan alla elävä proletariaatti .
Automaation ja tietotekniikan lupaukset käännetään nykyään uhkiksi , jolloin työläiset saadaan taistelemaan vähenevistä työpaikoista keskenään , vaikka heidän pitäisi taistella yhdessä rintamassa automaation ja tietotekniikan tuoman hyödyn oikeudenmukaisen jakamisen puolesta .
Työttömyysuhkaa käytetään myös kuuliaisuuden ja kurin ylläpitämiseen yrityksissä .
Kun työttömyysaste kasvaa riittävän suureksi , tulee se vaaraksi yhteiskunnalle , jolloin pyritään "luomaan työpaikkoja" mitä järjettömimmin keinoin ja mitä järjettömimmille tuotteille .
Tilanne kääntyy tällöin kielenkäytössä sellaiseksi , että työ ei enää luo tuotteita , vaan tuotteet luovat työtä .
Tämän logiikan pohjalta löytyy sotatalous ja sota ja sota on aina ollut tehokas keino varmistaa ihmisten ja koneiden täystyöllisyys , kun tuotantokapasiteetti on kulutuskykyä suurempi .
Nykyinen maailman tilanne viittaakin siihen , että tämän keinon (sodan) käyttöönottoon ollaan valmistautumassa
 
Sauli Hämäläinen
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)