etusivuotsikko2

Pelko, ahneus ja vallanhimo toimivat kannustimina perinteisissä sodissa ja kauppasodissa. Uskontojen ja
ideologioiden väkivalta perustuu myös niihin, samoin ihmissuhteiden väliset alituiset kiistat ja yhteenotot.
Ikivanhat uskonnot ja traditiot ovat samaa mieltä siitä, että mielen normaali ja terve tila on vaurioitunut. Tästä
seuraa oivallus, että tietoisuuden mullistava muutos on mahdollinen. Hindulaisuudessa muutosta kutsutaan
valaistumiseksi, buddhalaisuudessa kärsimyksen loppumiseksi ja Jeesuksen opetuksissa vapautumiseksi.
Ihmiskunnan suurin saavutus olisi sen toimintahäiriöiden eli oman mielipuolisuuden havaitseminen. Oman
hulluuden myöntäminen merkitsee mielen tervehtymistä.
Suuret ajattelijat Buddha, Laotse ja Jeesus kysyivät aikalaisiltaan, miten oikein elätte ja opettivat, miten
vapautua ihmisen ”normaalista” olemassaolon painajaisesta.
Suurten ajattelijoiden oppeja on aikojen kuluessa tulkittu virheellisesti ja jotkut opetuksista muuttuivat täysin
väärin tulkituiksi.
Nykyään yhä useampi ihminen näkee hengellisyyden ja uskontojen välisen eron.
Ihmiskunnan suurin haaste on tällä hetkellä, miten suhtautua kriisiin ja uhkaan ja koko olemassaoloon. Tulemme
pian huomaamaan ja suuri osa maapallon väestöstä on jo huomannut, että olemme valintatilanteessa: kehity
tai kuole.
Meidän tulee lähteä tielle, jossa uusi taivas merkitsee uuden tietoisuuden tilan esiinnousua ja uusi maa sen
peilikuvaa aineellisessa maailmassa. Ihmiskunnan on aika kasvaa eroon mallista, jossa suuryhtiöt kilpailevat
keskenään enemmästä ja enemmästä ja jossa niiden ainoa päämäärä on voiton tuottaminen.
Luonto, eläimet, ihmiset ja jopa niiden omat työntekijät ovat pelkkiä numeroita tasepapereissa. Niitä vain
hyödynnetään ja hylätään sen jälkeen joutavina välineinä.

Comments powered by CComment