etusivuotsikko2

Tavanomaiset ja kauppasodat ovat taas kiihtymässä. Niiden tilalle tarvitaan rauhaa ja kansojen välistä rauhanomaista rinnakkaiseloa. Ydinsodan uhka nostaa taas päätään ja johtavien suurvaltojen tulisi lopettaa uusien ydinaseiden kehittäminen. Nykyisen riiston ja kilpailun tilalle tarvitaan kansojen rauhanomaista rinnakkaiseloa, jonka perusperiaatteita ovat:

  • Valtioiden välisten kiistakysymysten ratkaisu ilman sotia neuvotteluiden avulla

  • Kansojen välinen tasa-arvoisuus , keskinäinen luottamus ja toistensa etujen huomioon ottaminen

  • Kaikkien valtioiden itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen

  • Taloudellisen ja kulttuurisen yhteistyön kehittäminen täydellisen tasa-arvoisuuden pohjalta

Imperialistiset maailmanvallat yrittävät ratkaista sisäiset ongelmansa ja vaikeutensa lisäämällä sotilaallista jännitystä maailmassa ja sytyttämällä sotapesäkkeitä eri puolille maailmaa. 

Tavallinen ihminen ei saa koskaan suostua sotaa ja sortoa kannattavan maailmankatsomuksen kannattajaksi, vaan hänen tulee taistella rauhan ja kansojen välisen ystävyyden puolesta. 

”Vapaan maailman” puolesta puhujat pyrkivät maailman herruuteen puuttumalla muiden maiden sisäisiin asioihin ja pyrkivät toteuttamaan uussiirtomaavaltaista järjestelmää. 

Taistelu rauhan puolesta uuden maailmansodan syttymistä vastaan saa voimansa tavallisten ihmisten yhteisestä tahdosta, kun miljardit ihmiset huutavat: ”Tulkoon rauha!”

Comments powered by CComment