Blue Flower

Kaikki maailman uskonnot ottavat kantaa hyvään ja pahaan . Uskonnot kannustavat tekemään sitä , mikä on hyvää ja kieltävät tekemästä sitä , mikä on pahaa . Uskontojen suhtautuminen hyvään ja pahaan sisältää vaihtoehtojen kirjon . Kun uskonnossa tehdään jyrkkä ero hyvän ja pahan välillä , muuttuu maailma mustavalkoiseksi ja maailman ja elämän monimuotoisuus hämärtyy . Löyhempien säännösten ongelmana on psykopaattisten , paatuneiden ihmisten pahuus , jota ei saada poistettua heistä , sillä heiltä puuttuu moraali ja etiikka kokonaan . Asia näyttää sellaiselta , että ihmiskyvyin heitä ei pystytä kasvattamaan yhteiskuntakelpoisiksi , vaan ainoa mahdollisuus on eristää heidät yhteiskunnasta . Mustavalkoinen ajattelu ajaa eri uskontokunnat riitoihin keskenään , riitoihin , joita usein ratkotaan sodilla ja väkivallan teoilla . Maailmaan tarvitaan nyt syvällistä uskontojen välistä keskustelua , jotta niiden välille muodostuu ja keskinäisen rakkauden ilmapiiri . Jyrkkien käyttäytymissääntöjen asemesta ihmiset oppivat harkitsemaan kiihkottomasti asioita , jolloin heille muodostuu terve itseluottamus ja heidän ei tarvitse enää pyrkiä osoittamaan oman uskontonsa paremmuutta muille uskontokuntien edustajille . Tällöin myös uskonnot muuttuvat tervehenkisiksi ja uskontojen väkivaltaa aiheuttavien tiukkojen lakien lieventämistä ei koeta jumalanpilkaksi . Tarkoituksena on kasvattaa ja kouluttaa ihmiskunta sellaiseksi , että se toimii ilman tiukkoja lakeja ja säännöksiä moraalisesti ja eettisesti oikein antaen kaikille uskonnoille tasavertaisen aseman . 

Sauli Hämäläinen