Blue Flower

Maailmassa tarvitaan nykyään paljon lakeja ja säännöksiä , sillä ainoastaan sellaiset ihmiset , joilla on korkea moraali ja kristallinkirkas omatunto , pärjäävät ilman niitä . Maailma muuttuu jatkuvasti siihen suuntaan , että yrityksiin ja rahalaitoksiin palkataan lakimiehiä , joiden tehtävä on selvittää , miten lakeja ja säännöksiä voidaan voidaan kiertää , joten jatkuvasti tarvitaan uusia lakeja ja säännöksiä . Tämä toiminta heikentää kaikkien maailman ihmisten moraalia , jolloin he eivät enää osaa toimia oikein ilman jatkuvaa pelkoa rangaistuksista tai toivoa palkitsemisesta . Maailmaan tarvitaan lapsuudesta alkavaa , koko eliniän kestävää moraalista kasvatusta , joka jalostaa meidän viettejämme sellaisiksi , että me voitamme pahuuden ja päädymmme hyvyyteen . Lakien ja säännösten tulee taata ihmisille vapaus valintoihin siten etteivät he samalla vahingoita kenenkään muun vapautta ja oikeuksia . Pelkoon perustuva moraali on sellaista , että julkisivun takaa paljastuu jatkuvasti moraalittomia tekoja , joita nyt tulee jatkuvasti esiin tiedotusvälineiden kautta . Albert Einstein on kirjoittanut : "Olen vakuuttunut , että sen ymmärtäminen , kuinka tärkeitä moraaliset periaatteet ovat elämän parantamisessa ja ylevöittämisessä , ei edellytä ajatusta lainsäätäjästä , varsinkaan sellaisesta , joka turvautuu keppiin ja porkkanaan . Oikean moraalin tulee olla samanaikaisesti joustavaa ja tiukkaa aiheuttamatta vahinkoa ja kärsimyksiä ja muokata koko ihmiskuntaa paremmaksi . Tällöin ihmiskunta alkaa nähdä valtiollisten rajojen keinotekoisuuden ja ymmärtää , että ihmiskunnan pelastus on nähdä maapallo yhtenä kokonaisuutena ja elää  maapallolla rauhassa yhdessä sovittujen lakien ja säännösten mukaan ,hävittäen  viimein maailmasta sota- aseet , mikä on monta kertaa sovittu ja aina jäänyt toteutumatta .  Nykytilannetta kuvaa hyvin Elsa Rauteen teksti : "Sivistyksen etuvartioissa , joissa kulttuurilla kerskaillaan , tiedekin vain kehitellä koettaa uudet keinot , joilla surmataan" .

Sauli Hämäläinen