Blue Flower

Elämässämme kohtaamamme vaikeudet ,kuten sairaudet , työttömyys ja muut vastoinkäymiset , saavat sen tuntumaan kurjalta , ala-arvoiselta ja epäoikeudenmukaiselta . Tästä kaikesta huolimatta meidän tulee säilyttää usko elämään kaikkien murheiden ja ahdistusten keskellä . Kun pystymme olemaan toiveikkaita ja elämään masentumatta , antaa tämä meille kärsivällisyyttä vaikeuksien keskelle ja intoa sekä voimia , kun tuntuu siltä ,että elämä koettelee meitä yli  kestokykymme . Vastoinkäymiset eivät saa masentaa meitä ja viedä epätoivoon , vaan meidän on taisteltava sellaisten hetkien yli , jolloin tunnemme olevamme heikkoja , voimattomia ja kurjia ja lopulta kaikki kääntyy parhainpäin ja saamme takaisin uskon hyvään elämään .

Sauli Hämäläinen