Blue Flower

fShare
0

Thomas Paine on kirjoittanut :" en usko minkään tuntemani kirkon oppiin . Oma mieleni on kirkkoni . Kaikki kansalliset kirkkoinstituutiot ovat mielestäni pelkkiä inhimillisiä keksintöjä , jotka on pystytetty pelottamaan ja orjuuttamaan ihmiskuntaa sekä keskittämään valta ja varallisuus harvojen käsiin" . Oman tien valitseminen ja yritys vapautua alistavien valtakoneistojen vallasta ovat vakava rikos ja peruste rangaistuksille . Jeesus ristiinnaulittiin , kun hän kyseenalaisti vakiintuneita traditioida ja auktoriteetteja . Kuitenkin ihmiset , jotka kutsuvat itseään todellisiksi Jeesuksen seuraajiksi vihaavat tällaista radikaalia toimintaa . Eri uskontojen kannattajat pitävät juuri omaa uskontoaan oikeimpana ja täydellisimpänä . Esimerkiksi sekä Georg W . Bush että Osama bin Laden väittivät kumpikin toteuttavansa Jumalan tahtoa ja taistelevansa pahaa vastaan . Ihmiset sanovat rakastavansa vapauden ajatusta . Kuitenkin he kaipaavat isähahmoja , joille he voivat luovuttaa valinnanvapautensa ja päätösvaltansa , koska todellinen vapaus kauhistuttaa heitä . Jotta ihmiskunta voi välttää itsetuhon tarvitaan  vastakkainasettelun  ja vastakohtien tilalle asioiden ja uskontojen rauhanomaista yhdistelyä .

Sauli Hämäläinen

 

 

fShare
0

Nykyiset valtiolliset voimat pyrkivät herättämään kansanjoukoissa suvaitsemattomuuden ja fanaattisuuden tunteita . Näiden seurauksena ihminen näkee onnensa toteutuvan sokeana tottelemisena ja on valmis jopa uhraamaan henkensä näin luotujen ihanteiden puolesta . Nykyinen aika tuo esiin puhetaitureita ja pilvilinnojenrakentajia , joiden esityksiä ja ajatuksia alati kasvava tyytymättömien ja syrjäytettyjen armeija on valmis toteuttamaan . Tälläiset joukkojen johtajat käyttävät mielikuvia ja iskulauseita , joita eivät järki ja todisteet pysty torjumaan . Aika näyttää myös muuttavan sanojen merkitystä . Esimerkiksi sana kansanvalta on muuttunut merkitykseltään sellaiseksi , valtion tahto syrjäyttää kokonaan yksilön tahdon ja aloitteellisuuden ja valtio on ottanut yksinoikeudekseen kaikkien asioiden johtamisen ja tuottamisen . Nykyiset johtajatkin näyttävät tulevan lähes mielipuolisten ja hermosairaiden riveistä . Heidän aatteensa ja päämääränsä saattavat olla mitä järjettömimpiä , mutta niiden kumoaminen kilpistyy heidän fanaattisuuteensa ja manipulointiinsa ja siihen , että he saavat joukot puolelleen vetoamalla ihmisten alhaisimpiin vaistoihin sekä imartelulla .

 

Sauli Hämäläinen

fShare
0

On erikoista , että se , missä emme ole täydellisiä ja missä epäonnistumme , on sitä materiaalia ,josta elämässämme tapahtuvat myönteiset muutokset kumpuavat .

Olemme halunneet olla jotakin sellaista , mikä on "hiiltynyt kekäleiksi" , joista on kimmonnut kipinä , joka on vienyt meidät toivottuun päämäärään .
Aluksi pahalta tuntuva epäonnistuminen esimerkiksi ihmissuhteessa onkin osoittautunut opetukseksi , joka on muuttanut tuskan iloksi uudessa toimivassa ihmissuhteessa .
Virheet ja kompastumiset kuuluvat ihmiselämään ja ne tekevät meistä inhimillisiä . Ne opettavat meidät ymmärtämään ja muistamaan , että emme pysty elämään elämäämme itsestämme luomamme ihannemielikuvan mukaisesti .
 
Pystymme löytämään aidon yhteyden muihin ihmisiin vasta , kun näytämme heille  , mitä aidosti olemme emmekä vain kerro , mitä itsestämme ajattelemme .
Vietnamilainen munkki Thich Nhat Hanh onkin esittänyt rehellisyydestä seuraavan viisauden : 
  -jos sanot , että ymmärrät , tunnen olevani hieman pessimistinen .
Jos sanot , että et ymmärrä , olen optimistisempi .
 
Sauli Hämäläinen

 

fShare
0
Koska kapitalismissa sen päämäärä talouden rajaton laajeneminen törmää yksityisen pääoman rajalliseen määrään , hoidetaan tilanne luototuksella .
Tämä aiheuttaa sen , että tuotanto on jatkuvasti markkinoita suurempi .
Luottojärjestelmä on erittäin monimutkainen (futuurit , optiot ja niin edelleen) ja todellista rahaa on noin 10 % koko määrästä .
Luottojärjestelmä karkottaa kokonaan vakauden kapitalistisista suhteista , kärjistää kriisitilanteita ja aiheuttaa talouden jaksottaiset nousu- ja laskukaudet.
Kapitalistinen tuotanto edellyttää markkinoiden rajattomuutta ja jatkuvaa laajentumista , mikä on täysi mahdottomuus .
Nykyinen valtio on vallassa olevan  kapitalistiluokan organisaatio ja nykyinen kehitys on osoittanut , että se pyrkii hoitamaan vain sellaisia yhteiskunnallisia toimintoja , jotka ovat sen etujen mukaisia.
Kapitalismiin kuuluu oleellisena osana militarismi , joka on taas kiihdyttänyt vastakkainasettelua ja on taas tuonut sodanuhkan maailmaan .
Militarismilla turvataan "kansallisia" etuja ja se on tärkeä sijoituskohde finanssi- ja teollisuuspääomalle .
 
Sauli Hämäläinen
fShare
1
Automaatio ja tietotekniikka lakkauttavat jatkuvasti työtä , joten työllisyysasteen parantaminen näyttää toivottomalta tehtävältä .
Yhteiskunnista on muodostumassa työttömyysyhteiskuntia , joissa toisaalla on jatkuvasti kasvava pysyvästi työttömien joukko ja toisaalla suojattujen työläisten yläluokka ja niiden välissä vähän ammattitaitoa vaativissa tehtävissä heikosti palkattu jatkuvan työttömyysuhan alla elävä proletariaatti .
Automaation ja tietotekniikan lupaukset käännetään nykyään uhkiksi , jolloin työläiset saadaan taistelemaan vähenevistä työpaikoista keskenään , vaikka heidän pitäisi taistella yhdessä rintamassa automaation ja tietotekniikan tuoman hyödyn oikeudenmukaisen jakamisen puolesta .
Työttömyysuhkaa käytetään myös kuuliaisuuden ja kurin ylläpitämiseen yrityksissä .
Kun työttömyysaste kasvaa riittävän suureksi , tulee se vaaraksi yhteiskunnalle , jolloin pyritään "luomaan työpaikkoja" mitä järjettömimmin keinoin ja mitä järjettömimmille tuotteille .
Tilanne kääntyy tällöin kielenkäytössä sellaiseksi , että työ ei enää luo tuotteita , vaan tuotteet luovat työtä .
Tämän logiikan pohjalta löytyy sotatalous ja sota ja sota on aina ollut tehokas keino varmistaa ihmisten ja koneiden täystyöllisyys , kun tuotantokapasiteetti on kulutuskykyä suurempi .
Nykyinen maailman tilanne viittaakin siihen , että tämän keinon (sodan) käyttöönottoon ollaan valmistautumassa
 
Sauli Hämäläinen
fShare
1
Oman aidon sisimmän etsiminen ei ole ulkoisten muotojen , rahan , hyväksynnän tai vallan etsimistä , joiden uskomme tuovan onnellisuuden elämäämme .
Kun takerrumme hallitsemiseen , valtaan ja hyväksyntään , saavat ne meidät itseasiassa kärsimään , sillä ne tuovat vain hetkellistä ajallista onnellisuutta , mutta eivät kaipaamamme syvintä tyydytystä .
Hiljaisuus ja hiljentyminen ovat henkisen havahtumisen ja onnellisuuden perusta .
Kulttuurimme arvostaa niitä erittäin vähän ja meidät on opetettu pakenemaan hiljaisuutta ja yksinäisyyttä , vaikka ne ovat henkisen heräämisen perusta .
Yhteiskunnassamme keskitytään yhä enemmän ja enemmän meteliin , josta eräs esimerkki on lähes jatkuva kännykkään puhuminen tai tekstiviestien lähettäminen , jolloin meillä ei ole aitoa yhteyttä toisiimme .
Koemme parhaiten henkisen havahtumisen , kun opettelemme elämään  nykyhetkessä murehtimatta liikaa menneisyydestä ja tulevaisuudesta .
Tällöin heräämme erillisyyden ja keskinäisen kilpailun unesta ja saamme aidon vapauden ja tyyneyden elämäämme .
Hyvä neuvo henkisen havahtumisen tielle on kristityn mystikon ohje : älkää puhuko Jumalalle siitä mitä haluatte saada , vaan kuunnelkaa mitä Jumala haluaa sanoa teille .
Tällöin ihminen pääsee eroon itsekeskeisyydestään ja löytää aidon yhteyden lähimmäisiinsä .
 
Sauli Hämäläinen
fShare
1
Tyytyväisyys on kulttuurissamme aliarvostettu onnellisuuden osatekijä .
Meille opetetaan lapsesta saakka , että onnellisuus tarkoittaa asioiden ja tavaroiden haluamista ja saamista .
Nykyisin pidetään isänmaallisena tekona mahdollisimman suurta tavaramäärän ostamista .
Meidät on aivopesty ja ohjelmoitu jatkuvaan ostohuumaan ja sitä eivät pysäytä järkyttävimmätkään maailman tapahtumat .
Johtajamme uskovat ja toimivat sen virhepäätelmän varassa , että on toivottavaa heidän itsensä ja muiden ihmisten aina haluta ja janota seuraavaa uutta asiaa ja tavaraa .
Kun kaikki toimivat tämän päätelmän mukaisesti , on johtajiemme silloin helpompi saada enemmän ja enemmän , koska tällöin on kyse pyramidikaaviosta .
Kulutuspelin pelaajat eivät huomaa , että peli ei lisää onnellisuutta ,vaan tuhoaa paljon elämää maapallolta .
Jos tyytyväisinä nauttisimme elämämme aidoista ilon ja onnellisuuden lähteistä , kuluttaisimme vähemmän .
Tämä sotii kuitenkin kulttuurimme normeja vastaan ja tyytyväisyys ja onnellisuus ovatkin kulttuurissamme harvinaista .
 
Sauli Hämäläinen