etusivuotsikko2

Nykyaikaisen psykologian oivalluksia on se, että henkisen kehityksen polku on usein haastava. Monet nykyiset
ajattelijat eivät kuitenkaan usko henkiseen kasvuun, vaan pitävät kasvun mahdollisuuksia lapsellisena
houreena.
Vihan, väkivallan ja pahuuden tilalle ihmisestä löytyvät myös kyvyt rakkauteen, myötätuntoon ja
jalomielisyyteen. Usein henkisen kehittymisen tietä kulkevat kohtaavat hermoromahduksia ja psykooseja.
Näistä ihminen kykenee selviytymään useimmiten kuitenkin terveenä muuttuneena ja pystyy nauttimaan
elämästään uudella tavalla. Joskus ihminen tekee kuitenkin itsemurhan tai tappaa jonkun kanssaihmisensä.
Henkisen kehityksen aikana ihminen saattaa joskus kokea kaksi sairaudellista ääripäätä: syvän masennuksen ja
maanisen aktiivisuuden.
Normaalit mielialan vaihtelut surullisuuden ja onnellisuuden sekä alakuloisuuden ja innostuneisuuden välillä
kuuluvat normaaliin ihmiselämään.
Kun ihminen kehittyy henkisesti, oppii hän sietämään tuntemattomuutta ja epävarmuutta ja vapautuu niiden
aiheuttamasta levottomuudesta ja ahdistuksesta.
Henkinen kehittyminen auttaa meitä ymmärtämään, että olemme häviävän pieniä hiukkasia
maailmankaikkeuden käsittämättömien ulottuvuuksien keskellä.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Useimmiten ihminen ei näe, että jokin ongelma on hänessä itsessään, hän projisoi (sijoittaa) sen johonkin
toiseen. Tällainen ihminen kadottaa samalla kokonaan kosketuksen todellisuuteen.
Ihminen pitää kateutensa kohdetta syynä omiin vaikeuksiinsa, vaikka hän itse aiheuttaa omat vaikeutensa.
Ihailu on ihmiselämässä vaikea alue: poikkeuksellisia henkilöitä, neroja ja pyhimyksiä kuuluu ihailla. Sitä vastoin
on väärin ihailla henkilöitä, jotka eivät sitä ansaitse. Ihailu on tervettä, kun ihminen tunnistaa, että ihailun
kohteella on myös vaikeuksia ja ongelmia. Kun jonkin maan tai henkilön ihailu menee liioittelun puolelle, on
ihailevalla henkilöllä samanlainen liioiteltu mielikuva itsestään.
Ihminen, jolla on sairas persoonallisuus (Yrjö Kallinen on sanonut, että jokainen meistä on enemmän tai
vähemmän mielisairas) siirtyy hyvin helposti äärimmäisyydestä toiseen, ihailusta halveksuntaan ja rakkaudesta
vihaan.
Vainoharhaiset ihmiset elävät suuruusharhoissaan ja yrittävät saada muut ihmiset mukaan mielettömiin
kuvitelmiinsa.
Vaikeudet alkavat, kun ei näe itseään sellaisena kuin on tai toista sellaisena kuin hän on.
Sota tai kauppasota voi alkaa siten, että toinen maa joutuu yllättäen hyökkäyksen kohteeksi ymmärtämättä
syytä.
Toinen alkamissyy on se, että sodan aloittava maa uskoo sillä olevan oikeus hyökätä, koska se on projisoinut
(sijoittanut) oman harhaisen ajatuksensa vastustajaansa.
Edellä mainittujen tapahtumaketjujen perustella voidaan päätellä, että vain vakavasti mielisairaat kansojen
johtajat voivat aloittaa sodan.
Kateus, ylpeys, ahneus, saituus, viha, laiskuus ja himo ovat sairautta. Tervettä toimintaa ohjaavat taas hyvyys,
kauneus ja todellisuus, joiden perustana ovat rakkaus ja totuus.
Syynä ihmiskunnan pysähtyneisyyteen on se, että ihmiskunta ei suostu elämään todellisuuden mukaan, vaan
pyrkii kieltämään tosiasiat.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Lähde: Maat ja kansat kirjasarja
Energian hukka perunan tuotannossa
Kokonaisenergian määrä

- 24 750 Mcal (100 %)

Kasvi käyttää itse
- 61 %
- - 37 % kuluu hengitykseen
- - 15 % korjaamatta jäävän kasvin kasviaineksen osuus
- - 9 % korjaamisen jälkeinen hukka

Tuotantoon tuleva määrä
- 39 %
- - 9 % talouden hukka prosentti
- - 30 % ravinnoksi

Mitä pitempi ravintoketju on, sitä enemmän energiaa kuluu hukkaan. Auringon energiasta kuluu
varsinaisten perunoiden kasvattamiseen vain noin 0,25 %, lihan tuottoon 0,02 %.

Energian hukka nautakarjan tuotannossa
Kokonaisenergian määrä

- 28 000 Mcal (100 %)

Kasvit käyttävät
- 59 %
- - 34 % kuluu hengitykseen
- - 11 % jää korjaamatta
- - 14 % jää syömättä

Eläin käyttää energiasta
- 35 %
- - 14 % ulosteisiin
- - 17 % muuhun aineenvaihduntaan
- - 4 % kudosten uusiutumiseen

Tuotantoon tuleva määrä
- 6 %
- - 2 % teurastus häviö
- - 4 % jää ravinnoksi

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Alijäämä : 24000000 euroa

Asukasluku 31.12.2018 : 84391 asukasta
 
Alijäämä/asukas : 24000000 euroa / 84391 asukasta =
                             284,39 euroa /asukas
                               23,70 euroa/ asukasta kohti kuukaudessa 
                                  0,78 euroa/ asukasta kohti päivassä
En löytänyt Porin kaupungin veronmaksajien määrää , jotta olisin saanut laskettua luvut veronmaksajaa kohti . 
Porin kaupungin työvoima on tilastollisen vuosikirjan mukaan noin 40000 asukasta .
Työvoimaa kohti laskettuna luvut ovat seuraavat :
                             600,00 euroa/asukas
                              50,00 euroa /asukasta kohti kuukaudessa 
                                1,64 euroa/asukasta kohti päivässä 
Kirjoita kommentti (1 kommentti)

Yhteiskuntaa hallitsee harhainen kateuden värittämä ajattelu taloudessa, politiikassa ja uskonnossa ja siksi
yhteiskunta ei toimi. Oman taloutensa ihmiset toivovat rikastuvan onnenpotkulla (esimerkiksi lottovoitolla tai
odottamattomalla perinnöllä). Politiikassa taas kuvitellaan poliitikkojen luovan lakeja kansan hyväksi.
Uskonnossa taas uskova ihminen luottaa siihen, että Jumala antaa hänelle myös maallista rikkautta
kahmalokaupalla. Terveet ihmiset ovat kiitollisia, mutta jos ihminen on hyvin kateellinen, hän ei osaa olla
kiitollinen eikä voi olla terve.
Kateellinen ihminen tuhoaa onnellisuutensa ja hyvinvointinsa. Hän kaivaa kaivamalla jonkun vian toisesta
ihmisestä, jotta saa varmasti purkaa viheliäiset tunteensa toista kohtaan. Kateellinen ihminen ei nauti aidosta
todellisuudesta, kun taas ihminen, joka käyttäytyy oman sisimpänsä (hyvyyden, kauneuden ja rakkauden)
mukaisesti´, hyväksyy todellisen maailman virheineen. Kateellinen ihminen ajattelee pahan tulevan muista
ihmisistä ja siksi hän on aggressiivinen ja riitaisa ihmissuhteissaan. Ihminen, jonka kateusaste on voimakas,
haluaa tuhota kaiken elämän ja hyvän maailmasta. Kateellinen ihminen on ongelmiensa ja vaikeuksiensa vanki.
Huomattava osa ihmisistä seuraa mielellään johtajia, joiden käytös on sairasta, koska nämä voivat tehdä
vapaasti pahoja tekoja, joita myös huomattava osa ihmisistä (kateuden vallassa olevia) haluaa myös tehdä.
Kateus on pohjimmiltaan kaiken hyvän estämistä. Se on outo asenne, jossa ihminen pitää muiden saamaa
hyvää itselleen pahana ja muihin kohdistuvaa pahaa itselleen hyvänä.
Kateus on koko ihmiskuntaa vaivaava ongelma, joka sen tulee tiedostaa tai sitten ihmiskunta lakkaa ennen
pitkää olemasta. Kaikkien ihmisten on aika myöntää, että sosiaalisen naamiomme takana on juonittelun,
epäluuloisuuden, panettelun, pelkojen, vainoharhaisuuden ja masennuksen maailma.
Tämä maailma on nyt aika muuttaa terveeksi ja tätä työtä auttaa uusi filosofinen ja teologinen tutkimus.
Ihmisen tulee oppia hylkäämään paha ja omaksua hyvä eikä päinvastoin. Tämä vie vallan kateellisilta
pahantahtoisilta ihmisiltä ja vapauttaa ihmiset kateuden aiheuttamista tuhoisista seurauksista ihmisille, jotka
tekevät hyvää. Kateuden tilalle tarvitaan kiitollisuutta, jolloin ihminen kasvaa terveeksi ja hyvinvoivaksi.
Kuitenkin Kaikki meistä ihmisistä ovat enemmän tai vähemmän neuroottisia ja tämän havaitseminen omalta
kohdaltaan on tie tervehtymiseen. Tervehtynyt ihminen nauttii aidosta todellisuudesta. Kun ihminen tunnistaa
itsessään olevan kateuden ja pyrkii siitä eroon, hän samalla lopettaa pahan tekemisen. Kateudesta eroon
pääseminen on erittäin tärkeää, sillä se aiheuttaa valtavasti tuhoa ihmiselle ja yhteiskunnalle.

 
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Nykyinen kapitalismin ja imperialismin voittokulku ovat voimistaneet pääoman keskittymistä yhä harvempiin käsiin ja toteuttaneet tilan , jossa suurvallat kilpailevat keskenään maailmanherruudesta ja , jossa ristiriidat ratkaistaan aseellisilla sodilla ja kauppasodilla .

Maailmassa on nyt monia kohteita , joissa sodan uhka on korkealla tasolla . 
Eu - maiden liittoutuma syntyi Eurooppaan puolustusmekanismiksi jatkuvasti kiihtyvää kilpailua vastaan . 
Monikansalliset suuryhtiöt siirtelevät tuotantoa maasta toiseen aina sen mukaan missä maassa tuontokustannukset ovat halvimmat .
Ne kotiuttavat  voittoja eri maista maihin , joissa yleensä edullinen verotus ja tämä aiheuttaa häiriötiloja maailman talouteen . 
Sodan ja rauhan ongelma on taas nousemassa päivänpolttavimmaksi aiheeksi ilmaston lämpenemisen ohella . 
Antimilitarismi oli työväenliikkeen tavoitteena liikkeen alkuaikoina .
Karl Liebknecht kirjoitti vuonna 1907 teoksen Militarismi ja Antimitarismi .
Kirjassa hän osoitti , mitä haasteita työväenliikkeellä oli voitettavaan , jotta kansakuntien ajautuminen laajamittaiseen sotaan voitaisiin estää .
Kirja oli ensimmäinen perusteellinen yritys analysoida militarismin yhteiskunnallisia juuria ja yhteyksiä erityisesti kapitalistisen tuotantotavan kehitykseen .
Hänet , Rosa Luxemburg ja ja heidän kannattajiaan surmattiin vuonna 1919 spartakistikapinan kukistamisen yhteydessä .
Liebknecht , Luxenburg ja heidän kannattajansa olivat kommunisteja ja spartakistikapinan kukistamista johtivat sosiaalidemokraattiseen puolueeseen kuuluneet Friedrich Ebert ja Gustav Noske .
Nykyiset Suomen vasemmistolaiset eduskuntapuolueet eivät juuri puhu antimilitarismista saati toteuta sitä .
Niiden osalle näyttää sen sijaan tulevan hävittäjähankinnoista päättäminen .
Aseellisten sotien sekä kauppasotien estämiseen tarvitaan kaikkien maailman kansakuntien yhteistoimintaa , siirtymistä kilpailusta yhteistyöhön .
Sairauksien , nälän , ihmiskaupan ,ja  lukutaidottomuuden poistamiseen tarvitaan myös kaikkien maailman valtioiden yhteistyötä .
Maailman vauraat valtiot eivät voi paeta vastuutaan itsekkäästi keinotekoisesti piirrettyjen rajojensa taakse , koska niiden hyvinvointi perustuu jatkuvaan luonnonvarajen ylikukulutukseen .
Rikkaiden maiden väestö vähenee ja köyhien kasvaa .
Jotta köyhien maiden väestönkasvu saataisiin vähenemään , tulisi niiden elintaso tulisi nostaa rikkaiden maiden tasolle . 
Tämä on kuitenkin mahdotonta , koska maailman luonnonvarat eivät yksinkertaisesti siihen riitä .
Maailmaan tarvitaan nyt ihmisten elintapojejn muutosta ,asevarustelun tilalle aseista riisuntaa kilpailun sekä riiston tilalle yhteistyötä .
Vuonna 1919 perustetun Kansainliiton eräänä tehtävänä oli aseistariisunta , mutta mikään maa ei uskaltanut aloittaa sitä .
 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Kaikki ihmiset ovat henkisesti kasvavia ja kehittyviä olentoja .

Ihmisen on vain havahduttava löytämään rakkauden , viisauden ja sisäisen rauhan tie .
Tässä työssä tulee käyttää itsetutkistelua , jolloin oppii tiedostamaan sen , mitä ihminen todella ja pohjimmaltaan on .
Jokaisella ihmisellä on henkisen kehittymisen vaisto , joka vääjäämättä vie ihmistä henkisen havahtumisen ja parantumisen tielle .
Useat meistä taistelevat pitkään tätä vaistoa vastaan pyrkien turruttamaan sitä esimerkiksi alkoholilla tai elintasokilpailulla .
Hankalat taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet saattavat ihmisen usein havannoimaan itseään .
Tällöin ihminen havannoi itseään ulkopuolisesti ja kokee henkisen havahtumisen ja valaistumisen , jotka poistavat ihmisestä pakkomielteet ja aggressiivisuuden ja tilalle tulee kyky rauhaisaan itsetutkisteluun ja älykkääseen päätöksentekoon .
Kun ihminen kasvaa henkisesti , oppii hän samalla tiedostamaan aidon elämänsä , jolloin elämä muuttuu elämisen arvoiseksi .
Eräs suuri muutos tässä tapahtuu silloin , kun ihminen ei enää piiloudu itseltään , vaan tutustuu itseensä juuri sellaisena kuin hän vapaana ja aitona on .
Lopullinen päämäärä on ihmisten välinen kollektiivinen tietoisuuden tila , joka ilmenee yhteisenä pyrkimyksenä tehdä hyvää .
Tällöin ihmiskunta vapautuu väkivallasta , kärsimyksestä ja tuskasta ja tilalle tulevat rauha , rakkaus ja myötätunto .
Ihmiskunta elää tällöin tilassa , jossa se huolehtii koko luomakunnasta vapaana , viisaana ja rakastavana .
 
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Kautta aikojen on kirjoitettu utopioita ihanneyhteiskunnista ja kokeiltu toteuttaa ihanneyhteiskuntia käytännössäkin , mutta nämä kokeilut ovat kaatuneet ihmisten välisiin ristiriitoihin . (Joitakin pieniä yhteisöjä toimii tälläkin hetkellä myös Suomessa .)

Kun ensimmäiset atomipommit räjäytettiin kirjoitti Albert Einstein , että kaikki muu maailmassa , paitsi ihmnen on muuttunut ja , että tämä on hirvittävän vaarallinen tilanne , jossa ihmisten tulee lähteä muutoksen tielle . Nykyinen maailman tilanne osoittaa kuitenkin , että tässä ei olla onnistuttu .
Erich Fromm suositteli teoksissaan esimerkiksi  siirtymistä omistavasta elämänmuodosta olemisen elämänmuotoon . Hänenkin teoksensa ja oppinsa ovat aikalailla painuneet unholaan .
Elämänsä aikana kerran kuolemaantuomittu Yrjö Kallinen puolestaan opetti , että meidät on suggeroitu vaaralliseen uneen , josta meidän on viimeiset ajat herätä . Häntä kauhistuttivat ihmiset , jotka ihannoivat sankarikuolemaa taistelukentillä ja lauloivat kaunis on kuolla joukkosi eessä urhona kaatua puolesta maan , sillä kuolemassa , jossa suolet valuvat syliin ja ihminen huutaa tuskissaan , ei ole mitään kaunista . Hän oli itse nähnyt tällaisia kuolemia .
Nokialaisen Elsa Rauteen ennen toista maailman sotaa kirjoittaman veli sisko laulun sanoituksessa on seuraava kohta : sivistyksen etuvartioissa ,joissa kulttuurilla kerskaillaan tiedekin vain kehitellä koettaa uudet keinot , joilla surmataan . On jo aika ihmisyyden voittaa sodan julmat kauhut lopettaa .Laulun sanat ovat edelleen ajankohtaiset .
Työväenliikkeen alkuaikoina oli tavoitteena , että kansakunnat eläisivät veljinä keskenään .Tämä ei kuitenkaan toteutunut .
Neuvostoliitossa yritettiin luoda uutta ihmistä , mutta sekin koe epäonnistui .
Myös maailmassa jäljellä olevat sosialistiset valtiot ovat suurissa vaikeuksissa . Kiinasta ei enää oikein tiedä mikä talousmuoto siellä vallitsee .
Ihmiskunnassa tulisi kai tapahtua jonkinlainen kollektiivinen havahtumunen siihen , että nykyiset elintapamme ovat kestämättömät Esimerkiksi me kulutamme vuosittain raaka-aineita yli maapallon kestokyvyn ja  jatkuva kasvu on mahdotonta joten nousu - ja laskukaudet seuraavat maailman taloudessa toisiaan .
Tulevaisuuden turvaamiseksi maailmaan tulisi saada yhteisesti luotua  inhimilliset moraaliarvot ja pelisäännöt jotka opettaisivat meidät näkemään mailman yhtenä kokonaisuutena ilman valtioiden välisiä ristiriitoja ja niiden välistä kilpailua . (Jos me kristityt eläisimme rakkauden kaksoiskäskyä , 10 käskyä ja Jeesuksen vuorisaarnaa aidosti noudattaen , olisi siinä jotakin pohjaa sille millainen maailma voisi olla.. 
Myös Raamatun ohje : viljele ja varjele maata tuntuu nykyään unohtuneen . )
Ainoa pysyvä asia maapallolla tuntuu olevan jatkuva muutos . 
Olemme siis matkalla jonnekin ja kukaan ei pysty varmasti sanomaan mihin .
Ahneuden , muukalaispelon ja -vihan tilalle tarvitaan nyt koko ihmiskuntaa koskeva yhteisöllisyys .
Kun ihminen oppii tiedostamaan ja tunnustamaan oman katoavaisuutensa ja arvostaa tätä hetkeä sekä hylkää tärkeilyn , voi ihminen joskus ymmärtää jotakin .
 
(Vastausta kohti sisäistä rauhaa artikkelin kommenttiin )
 
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Ahneuden rahan- ja vallanhimon aiheuttamat aseelliset- ja kauppasodat aina aiheuttaneet suurta tuhoa ja kärsimystä ihmisille ja nyt on taas molemmilla sektoreilla alkamassa uusi kilpailukierre .

Ihmisten hulluus ja tosiasioden kieltäminen on johtanut myös mielipuoliseen kasvi- ja eläinmaailman tuhoamiseen , joka jatkuessan johtaa vääjäämättä myös ihmisen omaan tuhoon .
Pelko , ahneus ja vallanhimo toimivat kannustimina ihmisten , uskontojen ja aatteiden välisessä välisessä väkivallassa ja vääristävät kaikin tavoin ihmissuhteita . Lähes kaikki uskonnot ja  perinnetavat oikein toteutettuina voivat saada aikaan muutoksen , jota voidaan kuvata havattumisena ja heräämisenä kaikkinaisten elämanmuotojen kunnioittamiseen ja varjelemiseen ja siirtymisenä väkivaltaisesta elämänmuodosta rauhan ja rakkauden tielle .
Oman hulluuden tunnustaminen on alku tervehtymiselle ja tie vapauteen kollektiivisesta kilpailuun , väkivaltaan ja rahanhimoon perustuvasta elämanmuodosta .
Usein sisäinen rauha löytyy jonkin traagisen tapahtuman jälkeen , kun tapahtuma saa ihmisen miettimään , mitkä ovat elämän oikeat ja todelliset arvot ja ,kun hän tällöin saa myös voimat vapautua katkeruudesta ja itsesäälistä .
Kun ihmiset oppivat löytämään elämänkunnioittamisen , myötätunnon ja rakkauden tien , turvaa se kaikkinaisen elämän , myös ihmiselämän jatkuvuuden maapallolla ja ihmiset löytävät samalla sisäisen tyyneyden ja rauhan .
Kirjoita kommentti (1 kommentti)
Yhteiskuntamme pyrkii poistamaan ihmisen henkiset ja ruumiilliset vaivat runsaalla lääkkeiden käytöllä .
Lääkkeet kyllä poistavat oireet , mutta eivät välttämättä varmista parantumista .
Kovat krooniset kivut tarvitsevat tietysti lääkitystä , sillä muutoin ne sekoittavat ihmisen normaalin elämänrytmin .
Aluksi pienen lääkemäärät auttavat vaivojen poistamisessa , mutta kun vaivojen todellista aiheuttajaa ei poisteta  , tarvitaan hoitoon aina ja aina vahvempaa lääkitystä .
Sairauksien paranemista edistää se , että keskitymme ajattelemaan elämämmme positiivisia puolia ja jätämme kielteiset asiat vähemmälle .
Ketään ei tule syyllistää sairaudestaan , vaan häntä tulee auttaa oppimaan elämään sairautensa kanssa , jolloin ihminen usein pääsee parantumisen alkuun .
Kun ihminen on armollinen itseään kohtaan ja antaa itselleen anteeksi , vahvistaa tämä hänen terveyttään ja henkistä kehitystään .
Kirjoita kommentti (0 kommenttia)