etusivuotsikko2

Yhteistyö voimavarana

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja vaihtuu. Sähköpostiini tuli viime viikolla EHYTin hallitukselle ja valtuustolle osoitettu kiitosviesti toiminnanjohtaja Kristiina Hannulalta. Hän on siirtymässä STEAn johtajistoon ja siten jättää EHYTin toiminnanjohtajan tehtävät. Viesti antoi virikkeen tälle kolumnille, koska siinä kiitosviestissä oli arvokasta asiaa, josta järjestöväen on hyvä ottaa niin sanotusti onkeensa. Viestissä on näkemys, jonka toivoisi viitoittavan järjestökenttää yleisemminkin. Tässä keskiöön nousee yhteistyön merkitys. EHYTin voimavarana olen henkilökohtaisesti kokenut eri aatemaailmoista tulevien toimijoiden työskentelyn yhteisen asian hyväksi. Olen ollut mukana vuosikymmenien saatossa myös muissa hankkeissa, joista on havaittavissa sekä samansuuntaisuutta että joitakin takapakkeja.

Toiminnanjohtaja Kristiina Hannula  sanoo olevansa ylpeä siitä, että EHYT ry ja sen monet jäsenjärjestöt tekevät töitä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa niiden hyvinvointia tukien. Samaan aikaan toiminnanjohtaja Hannula sanoo olevansa vakuuttunut EHYTin yhteiskunnallisesta vaikuttajan roolista mm. lainsäädännön uudistuksissa. Tämän kirjoittajana juuri nämä molemmat asiat ovat niitä, joiden vuoksi olen henkilökohtaisestikin motivoitunut olemaan voimavarojeni puitteissa mukana näissä toiminnoissa.

Kiitosviestissä toiminnanjohtaja Kristiina Hannula viittaa myös siihen prosessiin, johon hän tuli mukaan Terveys ry:n toiminnanjohtajana. Tuolloin hän oli muutosten keskiössä. Tuo muutosprosessi synnytti Elämäntapaliitosta, Elämä On Parasta Huumetta ry:stä ja Terveys ry:stä vahvan kokonaisuuden ja nämä vuodet EHYT ry:nä ovat osoittaneet tällaisen toiminnan todellisen tarpeellisuuden. Vapaaehtoistyö ja ehkäisevä työ ovat aina investointeja, joilla luodaan Suomeen hyvinvointia ja hyvää arkea.

Muutosprosessit ihmisten maailmassa eivät koskaan ole helppoja ja tämä pätee järjestöyhteisöihin. Siinä tarvitaan kykyä ja avoimuutta katsoa kohti tulevaisuutta ja siinä välttämätöntä yhteistyötä järjestörajojen yli, jolloin vastaan voi tulla jopa järjestöjen fuusiot. Näin kävi EHYTin muodostamisessa. Omissakin muistilokeroissa on aiempiin luottamustehtäviin liittyviä muistiinmerkintöjä, joissa mahdollisia tulevaisuuksia tuotiin ilmi aina hämmentyneitä reaktioita aiheuttavina. Näihin hämmennyksiin meidän on koko yhteiskunnassa syytä varautua ja yhtenä apuna myös näiden tilanteiden hallintaan on ennakkoluuloton yhteistyö. Alkukesästä oli EHYTin valtuuston kokous, josta jäi henkilökohtaiseksi vaikutelmaksi juuri edellä mainittu yhdessä yhteisten tavoitteiden hyväksi.