Tulosta
Kategoria: Heikki Kemppaisen blogi
Osumat: 642

Epävarmuuksien sietokykymme on ollut nyt vuoden koetteella. Ehkä sitä on lisännyt jo tottuminen tilanteeseen. Luovuutta on kysytty selviytymisessä tilanteista sekä yksityiselämässä että yhteisöissä. Yhden ratkaisukanavan on tarjonnut ad hoc menetelmän käyttöönotto joko ”mutu” (musta tuntuu) tai mikseipä ”hira” (hihasta ravistaen) toteutettu ad hoc toiminto. Ad hoc on latinaa ja tarkoittaa ”tätä (tarkoitusta, tehtävää) varten”. Tieteessä ja filosofiassa ad hoc -hypoteesi tarkoittaa asettamusta, joka hyväksytään puhtaasti teorian pelastamiseksi vaikeuksilta tai kumoamiselta, ilman mitään itsenäistä perustetta. Yleensä lausumalla tarkoitetaan tiettyä ongelmaa varten räätälöityä ratkaisua. Sillä saatetaan viitata myös improvisoituun ja ennalta valmistelemattomaan ratkaisuun vastakohtana hyvin ja perusteellisesti suunnitellulle ratkaisulle. Siis tilanne ylitetään välttämättömyydeksi muotoillulla ratkaisulla, vaikka sille ei olisikaan ehdotonta perustetta. Näitähän me teemme itsekukin päivittäin sekä tietoisesti että vähemmän tajunnallisesti.

Yhteisöelämässäkin toimitaan usein tilanteen selvittämiseksi ad hoc tapaan. Siinä tullaan tarjonneeksi innovaatioita ”tehdäänkin nyt näin” tyyliin. Se voi olla jokin toiminto käynnistettäväksi tai jonkin sovelluksen jostakin jutusta toteutettavaksi. Se voisi olla myös pop up tapaan tässä ja nyt toteutettava tapahtuma, joka onnistuukin hyvin, mutta… Tämä on tämän jutun otsikon ihanuuden puoli. Mitalilla on sitten kuitenkin myös se toinen puoli, joka ei aina olekaan yhtä kirkas. Se onkin innovaattoreiden vastuun kantamisen kysymys. Jokaisen pitää tehdä omat valintansa ja kasvaa niistä vastuulliseksi. Vastuu on sekä ideoiden esittäjillä että niiden vastaanottajilla. Ehdoton muistettava on, että ei saa tunkeutua toisen tahdon tontille ottamaan häneltä vastuuta ja valintaa. Eikä saa mennä toisen selän taakse omia valintoja ja vastuuta välttämään. Muistammeko tämän ja isoissa ympyröissä muistavatko konsultit tämän? Ad hoc pelastuu, mutta oliko tämä tilannepelastus karhunpalvelus kokonaisuudelle. Kun on akuutti tilanne, niin siinä on toimittava. Onkin erotettava toisistaan akuuttien ratkaisujen tarve ja tulevaisuusnäkökulma. Tulevaisuuteenkin suuntautumisessa voi olla ja pitääkin olla myös ad hoc ajattelulla tuotettuja mahdollisia tulevaisuuden sisältöjä, mutta ne on eriteltävä, ovatko ne sinne kuuluvia mahdollisuuksia.

What do you want to do ?
New mail