etusivuotsikko2

Nyt on peruutus ollut päivän sana. Toinen käytössä oleva on siirtäminen. Olosuhteet vievät tähän. Viikolla PRH (yhdistysrekisteri) viestitti, että se neuvoo rekisteröintiasioissa, mutta ei anna kokousjärjestelyissä ja käytännön toiminnan asioista neuvoja. Siis ne pitää hoitua oman porukan ja omien verkostojen kautta. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry siirsi edustajakokouksensa ja nyt on joillakin yhdistyksillä tullut sama tilanne. Mitä on tehtävissä? Tilanne voi olla, että ei ole varmaankaan muuta kuin on siirrettävä. Vastuu sääntömääräisen kokouksen koolle kutsumisesta on hallituksella.

 

Joissakin yhteisöissä on jouduttu edellä kuvattuun tilanteeseen, jossa yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen siirtäminen on joko välttämättömyys tai se on ainakin tarkoituksenmukaisin ratkaisu. Mitä on tehtävissä, jos näin on? Yhdistyslain 20 § sisältää ehdottoman määräyksen siitä, että yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana, joten jos säännöissä on määrätty, että yhdistyksen vuosikokous pidetään tiettyyn aikaan, niin se on pidettävä silloin. Niin on, mutta…

 

Mitä ihmeen mutta? Tuo ”mutta” on sitä, että kokousta ei tee päätösvallattomaksi se, että se pidetään säännöissä määrätyn ajankohdan jälkeen. Jos säännöissä määrätty määräaika on mennyt umpeen, hallitus on saattanut syyllistyä huolimattomuuteen tai mahdollista on sekin, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa, joka on oma prosessinsa. Vahingonkorvauksesta on säädetty yhdistyslain 39 §:ssä. Jos siirrosta ei vahinkoa seuraa ja on perustellut syyt siirtää kokousta myöhemmäksi, niin asia on yhdistyksen sisäisesti ratkaistavissa. Tosin jokaisella jäsenellä on edelleenkin oikeus vaatia kokouksen pitämistä. Jos siirrolle on perustelut, niin oikeudenmukaista on silloin myös se, että vaatijallakin on pätevät perusteet muustakin kuin sääntöjen noudattamisesta. Tosin pelkästään sääntöjen noudattaminen riittää ja hallituksen velvollisuus on toimia.

 

Olennaista on siis se, voiko yhdistykselle aiheutua jotakin vahinkoa siitä, että ei menetellä sääntöjen mukaan. Jos viivästyksestä aiheutuu vahinkoa, niin hallitus voi joutua korvausvastuuseen, mutta se vaatii sitä että jäsenet lähtevät korvauskannetta ajamaan. Kysymys useimmiten oin kuitenkin tarkoituksenmukaisuudesta ja tilanteen huomioimisesta, joissa terveen järjen käytölle on tilausta.

Comments powered by CComment