etusivuotsikko2

”Ei saa jäädä tuleen makaamaan! Oli luutnantti Aution ohje vänrikki Kariluodolle ”Tuntematon sotilas” kirjassa. Käänteentekevät tilanteet kohtaavat sekä yksilöitä että yhteisöjä arkielämässä ja niissäkin saatetaan jäädä paikoilleen, jota voisi etäistä metaforaa käyttämällä verrata jopa siihen tuoksinaan, joka on arkielämänkin pelitilanteessa vastassa käänteentekevissä muutostilanteissa. Tuo paikoilleen jämähtäminen ei tietenkään seurauksiltaan ole sotatilanteen mukaisesti yhtä tuhoisaa, mutta se voi johtaa toimintakyvyn lopahtamiseen sekä yksilön että yhteisön kohdalla. On kunkin toimijan yksilöllinen asia, miten siitä selvitä eteenpäin? Tähän kysymykseen vastaamiseksi on viime vuosien aikana tullut yhdeksi apuvälineeksi tullut psyykkinen palautumiskykyä käsittelevä resilienssin käsite. Analyyttinen käsite ei sinänsä ratkaise asiaa, vaan siihen tarvitaan synteettinen merkityksen tarkastelu.

Mitä mainittu resilienssi onkaan ja miten se voi toteutua? Ihmiset ja heidän yhteisönsä pystyvät vaikuttamaan arjen tilanteisuuksien kulkuun eivätkä pelkästään sopeudu siihen. Luontainen olemiseen kuuluva piirre meillä ja yhteisöillämme on pyrkimys eteenpäin. Kieltämättä se on joskus heikossa hapessa ja siksi se tarvitsee luutnantti Aution kaltaisia kehotuksia jopa väliin yli-innokkaalle vänrikillekin. Meidän tajunnallisuudessa on voimia, jotka panevat hyväksymään asiat, joihin emme voi vaikuttaa, mutta myös muutamaan asioita, joihin voi vaikuttaa ja näin tulee kykyä sopeutua ja pärjätä vaikeissakin tilanteissa. Pulmana on luonnollisesti näiden kahden erillisen tilanteisuuden toisistaan erottamiskyky sekä merkityksen tiedostaminen vaikeissakin olosuhteissa. Näin ollaan mainitun resilienssin käsitteessä, joka ilmenee asenteena löytää merkitykset ja tarkoitukset asialle sekä sinnikästä joustavuutta tilanteisuuden vaatimissa puitteissa.

Mitähän onkaan ollut tarkoitus sanoa tällä jutulla? Resilienssi on työelämässä käytetty työhyvinvointia kuvaavana käsitteenä, joka sisältää kyvyn joustaa ja ponnahtaa takaisin toimintakykyiseksi vaikeissa tilanteissa. Yhteisön kannalta resilienssi sisältää kyvyn tunnistaa kohdat, joissa sen on viisasta luopua jostakin ja etsiä toinen suunta huomioimalla tilanteisuuden fyysiset ja sosiaaliset tekijät. Resilientisti toimiva yhteisö ei menekään tilanteisuutta kohti välttämättä päämääräorientoituneesti vaan prosessinomaisesti. Käänteentekevä tilanne voi olla pesäpallo-ottelun ajolähtö, jota purkamaan tuleva pelaaja luonnollisesti tavoittelee, mutta itse tilanteen ratkaisu on osa peliprosessia. Ajolähtö tilanteena on pelin osaprosessi. Luutnantti Autio antoi yleisen toimintaohjeen ja vänrikki Kariluoto sen toteuttaa kulloisessakin tilanteisuudessa. Meille iskostetaan myös kansalaistoiminnoissa päämäärien tavoitehakuisuutta, mikä sinänsä on tarpeen, mutta se saattaa jättää sivuun tilanteisuuksien prosessinomaisuuden huomioimisen.

Comments powered by CComment