etusivuotsikko2

Yhdistysten ollessa taitekohdassa joko oman tai toimintaympäristön muutosten vuoksi, sen on katsottava suuntaa, mihin se lähtee? Mahdollisuus on katsoa lineaarisesti vertikaalisella katsannolla suoraan eteenpäin ja todeta, että no mennään nyt sitten tuohon suuntaan, minne on menty ennenkin, mutta nyt ehkä toisin eväin. Toinen mahdollisuus olisi nousta komentosillalle ja suunnata katse horisonttiin, kuten kapteenikin katsoo juuri sinne horisonttiin.

Mitä horisontista voisi näkyä? Sieltä voidaan nähdä arkiajattelun silmillä edessä olevia karikoita ja niiden väistämisen mahdollisia väyliä ja polkuja. On mahdollisuus ryhtyä analyyttiseen tarkasteluun ja katsoa laajemmin esimerkiksi vaikkapa kysymällä mitä ja millaista onkaan tämän seudun ehkäisevän päihdetyön kansalaistoiminta tulevina vuosina toiminta-alueellamme? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toteuttaa parhaillaan skenaariotyöskentelyä. Sen valmistuttua voitaisiin paikallisesti ryhtyä tutkailemaan, mitä ovat tämän toiminnan mahdolliset tulevaisuudet alueellamme ja mikä on siinä paikallisen yhdistyksen osa. Mahdollisista tulevaisuuksista voi syntyä se yksi, johon oltaisiin valmiita sitoutumaan myös toteuttamisen muodossa.

Mitä ovatkaan skenaariot? Se on yksi menetelmä tulevaisuudentutkimuksen alueella. Tulevaisuudentutkimus hakee mahdollisia tulevaisuuksia. Näin saadaan näkymiä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Kaikki näin saadut eivät kuitenkaan ole skenaarioita, vaikka arkipuheessa näin usein sanotaankin. Skenaarioajattelu on tieteenkentälllä ja yhteiskuntaan laajasti perustuva näkökulma, jossa tulevaisuutta ei nähdä yhtenä ainoana valmiiksi määrättynä järkähtämättömästi näin määriteltynä todellisuutena, vaan erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuudentilojen mahdollisuuksina. Kapteenikin katsoessaan horisonttiin näkee erilaisia väyliä, joskin hänellä on merikartta, jossa tietyille aluksille on määritetyt väylät. Yhden mallin rakentaminen menneeseen perustuvana ja nyt saatavilla olevaan materiaaliin nojautuvana on tietysti edelleenkin mahdollista, mutta se saattaa antaa harhaisen käsityksen tulevaisuudesta ja johtaa virheellisiin strategiaratkaisuihin.

Mitä me voisimme tehdä? Tämä kysymys on nyt niille, jotka ovat valmiita olemaan myös jatkossa mukana ja sitoutumaan toimintaan. Kysymyksen heitän sitoutumisena. Kaikista pahinta on se, että päätetään jokin juttu, mutta sitten toteutuksen vaiheessa onkin kadonnut joukosta. Toteutus kaatuu joidenkin kannettavaksi. Nimittäin päätös on sekin, että päätetään olla tekemättä mitään ja tuokin vaihe on ollut myös tämän yhdistyksen ensi vuonna 45 vuoden historiassa 1990-luvun puolivälissä viitisen vuotta.

Tälle ja aiemmille toimintavuosille suunnitelmat on voitu tehdä puhtaasti vertikaalisella pohjalla aiempaan nojautumalla. Siihen perustui esimerkiksi oman vastuualueeni yhdistyksen tavoitteiden ja myös resurssien puolittaminen tänä vuonna ja hyvä niin! Enemmästä ei olisi selvittykään. Tämä ei ole selitykseksi vaan siksi, että kun odotetaan toimintaa, niin on huomioitava edellytykset. Tavoitteiden ja mahdollisuuksien suhteuttaminen on toimijoiden jaksamisen ydinkysymys. Kysymys on myös sitoutuneisuudesta. Voidaanko olla riittävän varmoja siitä, että toimintaan sitoutuneita on riittävässä määrin. On jopa jokseenkin pienissäkin asioissa toimijoille raskas tilanne, jos jokin toiminto on ehditty käynnistää eikä toteutuksessa olekaan toimijoita.

Menetelmällisiä mahdollisuuksia nousta komentosillalle ja katsoa horisonttiin on monia. Yksi jokseenkin kevyt toteutus olisi yhdistyksen tulevaisuuspaja. Siinä ensimmäinen kysymys on, mitä he ajattelevat itselleen ja omalle toiminnalleen järjestötoiminnassa tapahtuvan vaikkapa seuraavien viiden tai kymmenenkin vuoden aikana. Seuraavaksi tulee pohdittavaksi miten sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa asiat toimivat tuona aikana? Kysymykseen kuuluu myös, millainen kiinnostuksen aste näillä ryhmillä toimintaamme kohtaan on ja kuinka merkittävä näiden panos toiminnallemme kokonaisuutena on? Analyysiin kuuluu myös tarkastella eri toimijaryhmien tärkeysjärjestystä ja sitä, miten pystymme vastaamaan yhteistyökumppaneiden toiveita.

Comments powered by CComment