etusivuotsikko2

Vuosien poissaolo lähtöseuduilta Kainuusta vei sanontavarastosta taka-alalle otsikon pessimismiä osoittavan sanonnan. Kun nyt on päättymässä tipaton tammikuu, niin sen viettänyt ja joku toinen toisin menetellyt voivat vaikka yhteisenä sävelenä heittää tuon lausahduksen. Olipa tehottoman mitätön juttu kaikkineen, mutta sittenkin. Meikäläinen jo 19. tipattomasti tammikuun oleillut, voi nyt todeta leikkauksesta kuntoutumisen menneen eteenpäin pätkittäin ja hienoa on ollut pulmista huolimatta. Totesin, että nyt jo tämä kirjoitushommakin menee vähemmillä virheillä. Tilanne olisi voinut olla toisinkin! Terveyden ylläpidon kannalta ei tällä kuukauden jaksolla ole sanottavaa merkitystä. Kansanomaisesti se on hyvä ”nenänvalkaisuaika” ja eiköhän silläkin ole merkitystä! Joka tapauksessa puheeksi ottaminen tekee hyvää itse kullekin säädylle! Loppujen lopuksi vähän kaipailin joulukuussa ollessani sydänoperaatiossa, että alkoholi-kysymykseen olisi viitattu, sillä minusta TYKSin sydänsairaalaan lähetetyissä ennakkotiedoissa oli mainittu alkoholipankreatiitti. Summa summarum ”kyllä se tipattomuuden huomioiminen hyvejää!

Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen sanoo ”Mitäpä se hyvejää – asenne pitää tappaa.” Terveyden ylläpidossa tärkeintä on toivo ja tuon toivo tulevaisuudesta luo motivaation hoitaa terveyttä. Vaikka suurta merkitystä välittömästi ei olekaan siitä, että on tänään tipattomalla linjalla, mutta sillä on vaikutus, millainen onkaan huominen. Se on tässä omakohtaisestikin konkretiaa. Sananikkari Arvo Lamminen kaksi vuotta sitten kertoi tipattoman tarinan: ”Totean tähän Tapsan tavoin: ”Tämä tarina totta.” Toiset tekee, tykkäävät, tavallaan tarvitsevatkin tipattomuutta. Toisista tämä tuntuu tyhmältä, tylsältä tai tarpeettomalta. Toisen tissuttelee tämän tästä. Toteutuukohan tämä tipaton tammikuu? Toivottavasti!”

Sananikkari Arvo Lamminen ja alussa oleva kysymyskin johdattelevat pohdintaan, ”tarviinko mä tän?” Siis vaikkapa raskaankin työpäivän jälkeisen pubikäynnin tai kun joutilaana tallustelee kylillä ja osuu kuppilan kulmille, niin tarviinko sittenkään menemistä kuppilaan? Voinkin valita vaikkapa kirjaston ja mitä oivallisemman kohtaamispaikan kaverit, siis sehän voi olla Kohtaamispaikka Positiimi Liisankadulla Porissa tai Elokolo Turussa ym. kohtaamispaikat. Näin voikin käydä, kuten A-kiltojen liiton varapuheenjohtaja Matti Moilaselle, että tipattomuus lähteekin lapasesta ja se jääkin päälle. Näin kuukauden yksi tavoite ehkäisevän päihdetyön kannalta toteutuu, kun on onnistuttu kannustamaan alkoholimyönteisen kulttuurin keskellä tallustelevia vähentämään ja jopa lopettamaan alkoholin käyttöä. Joilla se on ”lähtenyt lapasesta” niin heillekään ei ole pahitteeksi asian pitäminen mielessä. Itselläni homma lähti viime vuosituhannen viimeisen vuoden viimeisen puoliskon elokuun puolivälissä lapasesta ja onneksi on säilynyt tähän päivään saakka. Lycka till kaikille sekä Viljoille että Liisoille ja muille naisille ja miehille - siis itsekullekin säädylle kylillä ja aitovierillä! 

Kirjoita kommentti (1 kommentti)

Yhdistysten ollessa taitekohdassa joko oman tai toimintaympäristön muutosten vuoksi, sen on katsottava suuntaa, mihin se lähtee? Mahdollisuus on katsoa lineaarisesti vertikaalisella katsannolla suoraan eteenpäin ja todeta, että no mennään nyt sitten tuohon suuntaan, minne on menty ennenkin, mutta nyt ehkä toisin eväin. Toinen mahdollisuus olisi nousta komentosillalle ja suunnata katse horisonttiin, kuten kapteenikin katsoo juuri sinne horisonttiin.

Mitä horisontista voisi näkyä? Sieltä voidaan nähdä arkiajattelun silmillä edessä olevia karikoita ja niiden väistämisen mahdollisia väyliä ja polkuja. On mahdollisuus ryhtyä analyyttiseen tarkasteluun ja katsoa laajemmin esimerkiksi vaikkapa kysymällä mitä ja millaista onkaan tämän seudun ehkäisevän päihdetyön kansalaistoiminta tulevina vuosina toiminta-alueellamme? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toteuttaa parhaillaan skenaariotyöskentelyä. Sen valmistuttua voitaisiin paikallisesti ryhtyä tutkailemaan, mitä ovat tämän toiminnan mahdolliset tulevaisuudet alueellamme ja mikä on siinä paikallisen yhdistyksen osa. Mahdollisista tulevaisuuksista voi syntyä se yksi, johon oltaisiin valmiita sitoutumaan myös toteuttamisen muodossa.

Mitä ovatkaan skenaariot? Se on yksi menetelmä tulevaisuudentutkimuksen alueella. Tulevaisuudentutkimus hakee mahdollisia tulevaisuuksia. Näin saadaan näkymiä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Kaikki näin saadut eivät kuitenkaan ole skenaarioita, vaikka arkipuheessa näin usein sanotaankin. Skenaarioajattelu on tieteenkentälllä ja yhteiskuntaan laajasti perustuva näkökulma, jossa tulevaisuutta ei nähdä yhtenä ainoana valmiiksi määrättynä järkähtämättömästi näin määriteltynä todellisuutena, vaan erilaisten vaihtoehtoisten tulevaisuudentilojen mahdollisuuksina. Kapteenikin katsoessaan horisonttiin näkee erilaisia väyliä, joskin hänellä on merikartta, jossa tietyille aluksille on määritetyt väylät. Yhden mallin rakentaminen menneeseen perustuvana ja nyt saatavilla olevaan materiaaliin nojautuvana on tietysti edelleenkin mahdollista, mutta se saattaa antaa harhaisen käsityksen tulevaisuudesta ja johtaa virheellisiin strategiaratkaisuihin.

Mitä me voisimme tehdä? Tämä kysymys on nyt niille, jotka ovat valmiita olemaan myös jatkossa mukana ja sitoutumaan toimintaan. Kysymyksen heitän sitoutumisena. Kaikista pahinta on se, että päätetään jokin juttu, mutta sitten toteutuksen vaiheessa onkin kadonnut joukosta. Toteutus kaatuu joidenkin kannettavaksi. Nimittäin päätös on sekin, että päätetään olla tekemättä mitään ja tuokin vaihe on ollut myös tämän yhdistyksen ensi vuonna 45 vuoden historiassa 1990-luvun puolivälissä viitisen vuotta.

Tälle ja aiemmille toimintavuosille suunnitelmat on voitu tehdä puhtaasti vertikaalisella pohjalla aiempaan nojautumalla. Siihen perustui esimerkiksi oman vastuualueeni yhdistyksen tavoitteiden ja myös resurssien puolittaminen tänä vuonna ja hyvä niin! Enemmästä ei olisi selvittykään. Tämä ei ole selitykseksi vaan siksi, että kun odotetaan toimintaa, niin on huomioitava edellytykset. Tavoitteiden ja mahdollisuuksien suhteuttaminen on toimijoiden jaksamisen ydinkysymys. Kysymys on myös sitoutuneisuudesta. Voidaanko olla riittävän varmoja siitä, että toimintaan sitoutuneita on riittävässä määrin. On jopa jokseenkin pienissäkin asioissa toimijoille raskas tilanne, jos jokin toiminto on ehditty käynnistää eikä toteutuksessa olekaan toimijoita.

Menetelmällisiä mahdollisuuksia nousta komentosillalle ja katsoa horisonttiin on monia. Yksi jokseenkin kevyt toteutus olisi yhdistyksen tulevaisuuspaja. Siinä ensimmäinen kysymys on, mitä he ajattelevat itselleen ja omalle toiminnalleen järjestötoiminnassa tapahtuvan vaikkapa seuraavien viiden tai kymmenenkin vuoden aikana. Seuraavaksi tulee pohdittavaksi miten sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa asiat toimivat tuona aikana? Kysymykseen kuuluu myös, millainen kiinnostuksen aste näillä ryhmillä toimintaamme kohtaan on ja kuinka merkittävä näiden panos toiminnallemme kokonaisuutena on? Analyysiin kuuluu myös tarkastella eri toimijaryhmien tärkeysjärjestystä ja sitä, miten pystymme vastaamaan yhteistyökumppaneiden toiveita.

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Pitikö Suomi-Areenaan 2018 osallistumisen olla jotakin merkityksellistä, kuten esimerkiksi vaikuttamista jonkin asian puolesta? Mutta sehän meni sitten niin kuin nyt meni helteen puristuksessa! Jäikö saavutukseksi kasa materiaalia kasseineen ja siinä se sitten olikin, vai oliko sittenkin jotakin muuta? Jäljempänä on kirjoittajan henkilökohtaista mietiskelyä tuosta viikosta. Mitä tuo vaikuttamistoiminta onkaan ja miten sitä tehdään? Yksinkertaisesti määriteltynä se on osallistumista ja ihmisten kanssa työskentelyä. Missä sitten vaikutetaan? Luonnollisesti edellä esitetyn määritelmän mukaan siellä, missä on ihmisiä ja toimintoja. Kyseessä on silloin pääosin välitön vuorovaikutuksellinen vaikuttaminen. Sähköinenkin maailmassa on näitä samoja piirteitä, mutta sillä on omat erityistekijänsä, joihin en tässä puutu. Tarkastelen siten vaikuttamista toreilla ja aitovierillä, johon luen suuren massatapahtuman vaikuttamistoiminnan. Tällainen on mm. Suomi-Areena. Juttu perustuu epäviralliseen osallistuvan havainnoinnin kuljeskelussa tehtyihin päätelmiin.

Aktivoiduin kirjoittamaan tätä juttua huomatessani paikallisten yhdistystoimijoiden mukanaolon Suomi-Areenalla. Lähinnä he olivat omien keskusjärjestöjensä kautta toimivina. Esimerkiksi Tapaturma- ja Sairausinvalidien liitto ry TSIL oli mukana Suomi-Areenalla. Sen teltalla oli paikallisen Porin sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n toimijoita. Järjestö oli sekä kohtaamassa siitä kiinnostuneita että vaikuttamassa tavoitteidensa edistämiseksi. Vaikuttamistoiminnan koulutuksissa kehotetaan pohtimaan sitä, mikä on vaikuttamisen päätavoite ja voidaanko se pilkkoa osatavoitteiksi. Toisekseen on mietittävä, mitkä ovat tahoja, joihin vaikuttamalla tavoitteet toteutuisivat ja millä toimilla niihin päästään. Kun on kyseessä suuri massatapahtuma, niin myös tavoitteet asettuvat ”suuren yleisön näkökulmalle”, jolloin osuva kuvaus voi olla se, että järjestön tavoitteita ja toimintaa tuotiin tunnetuksi kaikelle kansalle. Kuulijoita oli hyvin sekä keskustelukohteissa että näkyvyyttä tuli television kautta koko maassa. Tämän kirjoittajan ollessa pääosin satunnainen kuljeskelija kuului juuri tuohon ”suuren yleisön kohderyhmään”, joskin muutamiin tilaisuuksiin ja teltoille mukaan luettuna mainittu TSIL:n piste oli kyseessä tapahtumakartalle merkitty rasti.

Suomi-Areena on tyypiltään avoimena foorumina kohtaamispaikka, jossa voi osallistua oleilemalla, kuljeskelemalla ja osallistumalla sen mukaan, kun katsoo sen tavoitteittensa toteutumiseksi tarpeelliseksi. Tuollakin mallilla mukanaolo vaatii osallistujalta tiettyjä voimavaroja, mikä asettaa omat rajoituksensa. Omakohtainen kuljeskelu ja tarinoinnit kohtaamieni aktivistien ja myös vähemmässä määrin aktivistien kanssa tuotti kokemuksen siitä, että jonkintasoista vaikuttamista saattoi syntyä ilman täsmällisiä suunnitelmia ja kohdevaikuttamisen tavoitteita. Se tarkoittaa sitä, että näin saattoi kohdata ihmisiä, joita voi olla vaikea ja jopa mahdotonkin muutoin tavoittaa. Satunnainenkin kulkija saattoi löytää satunnaisen löydön ja saada itselleen oivalluksen. Jos olisi vielä lisäksi hallussa ”hihasta nykimisen lahja”, niin tulos paranisi. Näitä joitakin oivalluksia on merkittynä omille paperilapuille, mutta niitä voi jalostua ja henkilökohtaisesti näin onkin käynyt mukaan lähteneen materiaalin myötä.

Yksi vaikuttamisen tuotos Suomi-Areenan kaltaisessa tapahtumassa toteutuu viestintäopillisesti kaksivaihehypoteesin kautta. Tuon jo vuosikymmeniä sitten kehitetyn teorian mukaan viestintä vaikuttaa ensin mielipidejohtajiin, jotka sitten vaikuttavat lähipiiriinsä ja vievät haluttua vaikuttavaa viestiä eteenpäin. Keitä nämä mielipidejohtajat sitten ovatkaan? Niihin lukeutuvat myös kaltaiseni satunnaiset tallustelijat, sillä me kaikki omissa sosiaalisissa vuorovaikutuksissamme tulemme sekä tieten tahtoen että tahtomattammekin viestimään asioita. Yksittäiset tapahtumaan osallistuneet saavat tietoa ja ajatuksia tapahtuman tilaisuuksista ja esittelyistä, joista jotkut saattavat niin sanotusti kolahtaa ja siitä seuraa aina jotakin. Tuo jokin sitten välittyy eteenpäin ja näin voi alkaa toteutua heikompi tai joskus vahvempi ns. perhosvaikutus. Tässä valossa on kyselty tapahtumassa olleita ”nostoja” ja sitä, jääkö jotakin niistä elämään. Yksi kyselijätaho on julkisuudessa ollut puoluesihteerit, jotka ovat pohtineet puolueiden hyötyjä Suomi-Areenasta. Varmasti on paikallaan jokaisen tapahtumaan panostaneen syytä arvioida saatuja merkityksiä. Monilta osin tuloksellisuuden arviointi on vaikeaa, jota varmaankin siitäkin huolimatta on syytä tehdä. Satunnainen kuljeskelija oli omalta osaltaan tyytyväinen joistakin henkilökohtaisista pulmistaan huolimatta eli viikon piti mennäkin näin!

Kirjoita kommentti (6 kommenttia)

Huonolle toiminnalleko tulee nyt loppu?

Omia ajatuksenvirtojaan tulee silloin tällöin kelanneeksi. Kun nyt on viime päivinä häädetty leipäjonoja kaduilta yhteisen pöydän ääreen, niin tulipa siinä vastaan vuosien takaa kirjoitelma huonon sosiaalipolitiikan loppumisestakin. Silloin se näyttää olleen lopuillaan, mutta on sittemmin palannut takaisin. EU-kassit ovat palanneet ja leipäjonot pidentyneet. Siis ”huono sosiaalipolitiikka” on kanssamme tänäänkin. Leipäjonot eivät ensinnäkään ylipäätäänkään kuuluisi yhteiskuntaan, joka väittää olevansa hyvinvointiyhteiskunta, mutta eivät kuulu myöskään olemassa ollessaan kaduillekaan. Sinänsä myös tuo yhteinen pöytä ja yhdessä ateriointi ovat ihan hyvä ja kannatettava juttu eli sitä ei ole syytä asettaa vastakkain leipäjonojen kanssa. Tässä mielessä viikolla ollut Satakunnan Kansan kirjoitukset olivat erinomainen asia. Samoin kohtaamispaikka päivillä avajaispuheenvuoron asiaan liittyneet maininnat olivat relevantteja.

Huonolle toiminnalle on syytäkin tulla loppu, mutta jos ja kun tarvetta on, niin siihen on yhteiskunnan vastattava. Siis ei riitä pelkkä huonon toiminnan alasajo, jos jätetään elämisensä ehtoja näissä huonoissa toiminnoissa täyttäneet heitteille. Heikossa tilanteessa ihminen hakee selviytymisensä ehtoja vaikka kuusen latvasta, jos mitään muuta mahdollisuutta turvata elämistään ei ole. Siis on olemassa erinäisiä huonoja toimintoja, kun ei ole parempaankaan edellytyksiä. Ylätason kirjoitus- ja neuvottelupöytien ääressä maailma on erilainen kuin se on todellisuudessa. Kaikella ystävyydellä kristallikruunujen loiste sokaisee siinä kuin kirkas auringonpaiste ulkona leipäjonossakin olevan. Pistän tähän tuon yli kuusi vuotta sitten kirjoittamani jutun. Siinä viitataan myös ”Suomi Areenan” keskusteluihin ja toivotaan kehittyneelle tapahtumalle ensi kesänä kaikkea hyvää!

Huonolle sosiaalipolitiikalle tulee nyt loppu! (2.7.2011)

Monessa suhteessa arvostamani poliitikko Osmo Soininvaara toimiessaan peruspalveluministerinä esitti EU ruoka-avun jakamisen lopettamista, koska se on huonoa sosiaalipolitiikkaa. Ollessani Porissa valtakunnallisten diakoniapäivien vastuufoorumin panelistina viittasin tähän Soininvaaran kommenttiin niin, että näinhän se taitaa olla, mutta kun ei parempaakaan ole toteutettu, niin entä sitten! No nyt eilinen Savon Sanomat ja nyt myös paikallinen Satakunnan Kansa uutisoivat, että EU:n antama ruoka-apu ensi vuonna murentuu maitojauheeksi. Siis jaossa olisi pelkkää maitojauhetta. Tosin itsellenikin maitojauhe ollessani Kainuun korvessa on elintärkeä, koska autottomana lähimpään kauppaan 15 kilometrin päähän on vaikea lähteä maitoa hakemaan. Siis tämä ”huono sosiaalipolitiikka” nyt on loppumassa. Tämä on jo pääteltävissä muutaman vapaaehtoisjärjestön edustajan kommentista, sillä jakosysteemiä ei ole mielekästä ylläpitää pelkän maitojauheen jakamiseksi. Sellaisissa tapauksissa juttu tietysti voi toimia, jossa on myös muuta ruuanjakelua.

Mikä sitten on ”huonoa sosiaalipolitiikkaa”? Kun tätä alkaa peräämään, niin vastaan tulee kysymys yleensäkin köyhyyspolitiikan toteuttamisesta. Köyhyyden vastainen teemavuosi viime vuonna vain lisäsi ruokajonojen asiakasmääriä. Nyt tosin on paatoksella tuotu esiin perusturvaan saatu 100 euron korotus, jota aikaansaajat julistavat isoksi rahaksi. Kun pariinkymmeneen vuoteen ei perusturvaan ole tehty mitään korjauksia, niin kieltämättä tämä on jo saavutus, mutta edelleenkin on olemassa ”muttia” matkassa. Käteen jäävä korotus jäänee lopulta pariinkymmeneen euroon ja sen syövät sitten tulevat asumis- ja muut korotukset. Minulla ei ole patenttiratkaisua, mikä on ”huonoa” tai ”hyvää” sosiaalipolitiikkaa, mutta jotenkin tässä viime vuosikymmenten omien kokemusten valossa on kuitenkin todettava, että on ”huonokin” sosiaalipolitiikkaa on parempi tilanne kuin se, että ei ole yhtään mitään. Esimerkiksi aikoinaan mainittu peruspalveluministerin kommentti nosti esiin kysymyksiä ja keskustelua ja sitä tarvitaan edelleenkin.

Miten jatketaan?

Katselin hyvin ansiokasta Suomi areenan ohjelmaa. Ensinnäkin on lausuttava suuri tunnustus niille, jotka ovat keksineet jazzien yhteyteen tällaisen keskustelufoorumin. Sinänsä nämä keskustelut eivät tule aikaansaamaan liioin mitään muutosta mihinkään, mutta keskustelut jäävät kuitenkin ylätasonkin toimijoille jollakin tavalla alitajuntaan ja saattavat jossakin määrin vaikuttaa tietoisuuteen. Siinä mielessä tällaiset areenat puolustavat paikkaansa. Suomi areenan tämän vuotinen kaikin puolin erinomainen ohjelma koskettaa myös vapaaehtoistoimijoita ja sivuaa myös köyhyyskysymystä. Vapaaehtoisasiat näyttävät olevan Porin tapahtumien ensimmäisen päivän teemoissa. Köyhyyttä sivutaan sitten seuraavien päivien tilaisuuksissa. Kaikkineen nyt näyttää siltä, että jos ja kun ehdin palaamaan matkoiltani keskiviikoksi, niin aion seikkailla kyseisen areenan tapahtumissa. Tuskin niistäkään löytyy vastausta sen paremmin ”huonon” kuin ”hyvänkään” yhteiskuntapolitiikan sisällöistä, mutta joka tapauksessa tämänkin vuoden Suomi areenan ohjelmistossa on yhteiskunnallinen kirjo hyvin edustettuna ja varmasti sieltä voi tarttua mukaan sekä kannatettavaa että kiistämisen aiheita. Kannattaa siis mennä vaikkapa vain uteliaisuuttaan.

Kirjoita kommentti (8 kommenttia)

Syntyisikö paikallinen perhosvaikutus?

Silloin tällöin on tullut miettineeksi tässä pienen pyörän pyörittäjänä ollessaan, voisiko sittenkin syntyä vaikkapa paikallinen perhosvaikutus. Tähän perhosefektiin tulin törmänneeksi tulevaisuudentutkimuksen opinnoissa mahdollisia tulevaisuuksia miettiessä. Alun perin tämä vertaus oli siitä, että perhosen siivenisku maapallon toisella puolella voisi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa. Tätä kirjoittaessa ei kuitenkaan ollut tavoitteena aikaansaada myrskyä vaikkapa eteläisellä pallonpuoliskolla, vaan ajatus oli yksinkertaisuudessaan sitä, että toteutettava pientenkin tekojen tuloksena voidaan aikaansaada jokin alun perin pieni yhteisöjemme elämisen muutos. Tällä haluan luoda toivoa sille, että uskoisimme toimintojemme mahdollisiin merkityksiin ja tekisimme myös näitä pieniä tekoja. Niistä voi syntyä jotakin suurempaa merkityksellisyyttä.

Olen nyt viime päivinä tuhonnut joutilasta aikaani erinäisissä järjestötoiminnoissa sekä täällä tukikohdassa paikallisesti että matkaillut kotimaan juna- ja linja-autolla. Niissä on ollut esillä toiminnan arviointia, vaikuttavuutta tulosmittauksineen sekä toiminnan yleisiä kehittämisasioita ajankohtaista sote-maku kuviota unohtamatta. Väliin on mahtunut myös ihan henkilökohtaisen elämän järjestämisen teemaakin. Kaikkineen on alkanut vakuuttua siitä, että tärkeintä on aina sen ensimmäisen askeleen ottaminen. Tuo askel voi olla hyppykunnon mukaan lyhyempi tai hiukan pidempikin loikka. Siis kaikkineen pienenkin pyörän pyörittäjällä on isossa maailmassa oma merkityksensä. Näin on tullut päätyminen tuohon alussa mainittuun vertaukseen perhosefektistä. Yksi mahdollinen paikka voi olla kokeilla tätä ilmiötä, vaikka tälläkin tavalla kirjoittamalla tämän pienen jutun tänne sivulle.

Kirjoita kommentti (2 kommenttia)

Henkilötietojen käsittelyyn huolellisuutta ja tarkkuutta

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018 ja kansallisenkin säädöstön sisältö on selvillä. Järjestökentällä on siten päivitettävä toimintatavat tietosuoja-asetuksen mukaisiksi. Mitä sen soveltamisalueelle kuuluu? Uutta tietosuoja säännöstöä sovelletaan aina, kun henkilötietoja käsitellään järjestön tai yrityksen tai muun toimijan tietojärjestelmissä. Soveltamisaluetta on manuaalinen käsittely, kuten jäsen- tai osanottajarekisteri tai sen osa. Siten se koskee käytännössä kaikkia järjestöjä ja muita eri toimijoita, vaikka olisi vain yksikin osanottaja tai toimihenkilö. Jääkö sitten yhtään mitään tuon ulkopuolelle? Sinne jää henkilökohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa olevat omat tietokannat.

Järjestöväen keskuudessa on ilmennyt jonkin verran epätietoisuutta yksityiskohtien soveltamisessa. Edelleenkin pätee se, että terveen järjen käyttö yksittäisissä tilanteissa on paikallaan, kunhan menettely on säädösten reunaehtojen mukainen ja perusteltu. Henkilötietoja liikkuu kaikissa pienimmistä suurimpiin järjestöihin, joten on tärkeää kartoittaa ja dokumentoida nykytilanne siitä, minkälaisia henkilötietoja yhdistyksessä käsitellään, miten tiedot on kerätty ja mihin niitä luovutetaan. Henkilötiedoksi määritellään kaikenlaiset henkilöä koskevat tiedot, jotka voidaan liittää häneen. Henkilötietoa on myös kuva, joka voidaan liittää kyseiseen henkilöön eli jos tiedon perusteella voidaan tietää tai saada selville, kenestä on kyse.

Henkilötiedon keräämisen ja tallentamisen yhteydessä on syytä kartoittaa ja dokumentoida tietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn perusta. Siinä tulee ratkaistavaksi samalla tietojen tarpeellisuus perusteluineen. Lähtökohtana on käyttötarkoitussidonnaisuus, jolloin tietoa on kerätty tiettyä laillista käyttötarkoitusta varten eikä sitä saa käsitellä määriteltyjen tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Miten tämän vääntäisikään arkitoimintoon sijoitettuna? Esimerkiksi voi ottaa tapauksen, kun olemme tehneet tapahtuman toteuttamiseksi siinä mukana olleiden toimijoiden osoitelistan, johon toimijat ovat antaneet suostumuksensa. Tuo lista on käytössä vain kyseisen tapahtuman toteuttamisen tarpeisiin. Sitä ei voida luovuttaa vaikkapa jonkin konsertin markkinoinnin käyttöön. Listan säilyttämisperusteissa voidaan mainita tapahtuman jälkeisen säilyttämisen osalta perusteena vaikkapa samankaltaisen seuraavan tapahtuman ja säilyttämisajaksi siihen saakka. Asiasta on listaa koottaessa kerrottu rekisteriin merkityille. Nämä säilyttämisajat ovat joiltakin osin ongelmallisia ja niistä voidaan tehdä määräaikainen ratkaisu.

Mistä nyt onkaan kysymys? Onko varminta olla keräämättä mitään henkilötietoja? Kyllä jatkossakin henkilötietoja voidaan kerätä ja niitä järjestöelämäkin tarvitsee. Koko uudistuksen tavoite on parantaa yksilön suojaa ja sehän on ihan hyvä juttu. Nyt luodaan käytänteitä tietoyhteiskunnan olosuhteisiin. Lähtökohta on, että tietoja saa kerätä perustellusti tarpeellisen määrän. Periaatteena on tietojen minimointi eli kerättävän tiedon tulee olla asianmukaista ja olennaista sekä rajoitettu siihen, mikä on tarpeen kyseisen käyttötarkoituksen kannalta. Ehtona on dokumentointi, miten tietoja käsitellään. Jos tietoja kerätään esimerkiksi jotakin tapahtumaa varten, niitä ei voida käyttää automaattisesti mihinkään muuhun tarkoitukseen. Yksi merkittävä lisä on siinä, että on määriteltävä tietojen säilytysaika, joten vanhentuneita tietokantoja ei saa käsitellä eikä säilyttää ilman perusteluja. Esimerkiksi yhteystietolistojen rakentamisen yhteydessä pitää olla ratkaisu siitä, miten siinä olevia tietoja tullaan käyttämään ja säilyttämään. Yksi kysymys on tässä yhteydessä arkistointiin liittyvä. Tässä saattaa tulla näkökulmien yhteensovittamisen tarpeita henkilötietokantojen säilyttämisen ja arkistoinnin välillä.

Voimaan tulevaan henkilötietojen tietosuojaan syntyy sekä yleisesti että järjestökohtaisesti vastuunjakoa selkeyttävä rakenne. Siihen kuuluu rekisterinpitäjä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tämä rekisterinpitäjä on ensisijaisessa vastuussa kuten esimerkiksi työnantaja henkilöstönsä tietojen rekisteristä tai yhdistys jäsenrekisteristään ja mahdollisista muista rekistereistään ja aineistoistaan, joissa käsittelee henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelijä on rekisterinpitäjän lukuun toimiva taho, jonka tehtäviin kuuluu käytännön tietojen käsittely. Käsittelijän vastuu on tässä uudessa tilanteessa kasvamassa. Käsittelijä siis käsittelee tietoja eli tämä taho toteuttaa toimintoja, jotka kohdistetaan henkilötietoihin. Ne ovat siis käytännön tietojen keräämistä, tallentamista, säilyttämistä, muokkaamista, hakemista, kyselemistä ja tarvittaessa edelleen toimittamista esimerkiksi keskusrekisteriin, yhdistelyä ja poistamista. Toisin sanoen aina kun henkilötietoja käytetään, niitä käsitellään.

Mitä on tehtävä?

Järjestön on syytä hahmottaa kokonaiskuva henkilötietojen käsittelyn nykytilasta. Siihen kuuluu myös tehtävien määrittely ja tästä vastaavan tahon täsmentäminen. Käsittelyn arviointiin kuuluu selvittää, kenen tietoja käsitellään, mihin tarkoituksiin ja millä perusteella sekä luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietoja oman organisaation ulkopuolelle ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Säilytysajoissa erityyppisten tietojen säilytysajoissa voi olla poikkeamia. Käsittelyyn kuuluu ratkaisut, miten ja missä yhteydessä henkilötietoja kerätään ja millaisessa muodossa se toteutetaan. On myös huomioitava tietoturva sekä riskienhallinta. Yksi hetimiten toteutettava ratkaisu on se, miten informaatiovelvoitteet täytetään eli rekisteriselosteiden toteuttaminen. Erityinen huomio on kiinnitettävä siihen, että rekisteröidyllä on selkeä käsitys siitä, mihin tarkoituksiin hänen henkilötietojaan käsitellään. Järjestöelämässä on sen moninaisuuden vuoksi luonnollista, että henkilötietoja voidaan käsitellä useissa eri tarkoituksissa. Siksi pitää hahmottaa mahdollisimman tarkoin tietojen käsittelyn nykytilaa. Tärkeintä on nyt se, että asiaan tartutaan.

Kirjoita kommentti (3 kommenttia)

Maakuntavaalit tulossa – ollaanko valmiit?

Kansalaistoiminnan yksi alue on vaikuttaminen. Usein tässä yhteydessä puhutaan edunvalvonnasta. On muistettava, että se on osa vaikuttamisen kenttää. On erittäin tärkeää suunnata vaikuttamistoiminta ennakoivasti. Esimerkiksi ensi lokakuun 28 päivä toimitettavat maakuntavaalit ovat nyt ajankohtainen agendalle nostettava toimintakohde. Tosin vaaleihin vielä voi liittää sanan jos, mutta sekään ei käy perusteeksi ryhtyä lepäämään laakereillaan. SOSTEn maakuntavaalit - järjestötreeneissä tulikin evästyksiä järjestöväelle lähteä jo huomispäivänä liikkeelle. Siis vaikuttamisen riittävä panostus maakuntavaaleissa ei olisikaan se, että päätänpä vaikuttaa sitten 28.10.2018 äänestämällä.

Maakuntavaalit kuuluvat vaikeusasteeltaan korotettuun luokkaan, sillä tosiasiassa sen enempää ehdokkaiksi vaaleissa lähtevät kuin järjestöjen vaikuttamista hoitavat tahot puhumattakaan äänestäjistä eivät kunnolla tiedä, mistä kaikesta nyt onkaan kysymys. Tämä tietysti käy verukkeeksi olla välittämättä tuon taivaallista koko vaaleista, mutta… Vastuullinen toimija ei kuitenkaan voi vetäytyä verukkeiden taakse. Sen on otettava hanskat käteen ja ryhdyttävä töihin selvittämään, mitä edustamamme taho tahtoo saada maakuntavaaleissa esille. Tämän vuoksi on oltava ajoissa liikkeellä. Siis kukaan ei tarkkaan ole perillä siitä, mitä maakuntavaaleissa tulee todella tapahtumaan, mutta tässä auttaa hyvä tosiasioihin perustuva ennakointi.

SOSTEn järjestötreeneissä varotettiin nostamasta liikkeellelähdön rimaa liian korkealle. Varotuksen sana suuntautuu sekä optimisteille että pessimisteille, sillä hehän näkevät asiat mitalin eri puolilta, joista välttämättä kumpikaan ei vastaa tilanteen todellisuutta. Siis maakuntavaalien suhteen me kaikki olemme sosiaalisen odotuksen pyörteessä, mutta siinäkin on vaikuttamisen mahdollisuudet, joita voi ja pitää käyttää. Vaikuttaminen on kestävyyslaji, jossa nyt maakuntavaalien merkeissä on sote-maakuntauudistuksen yksi osa kyseessä. Se on nyt järjestövaikuttamisen ehkä puolimaratoniksi nimettävissä oleva noin puolen vuoden sykäys, jonka puitteissa järjestöt voivat myös hioa omaa vaikuttamistoimintaansa siitä eteenpäin. Eri tahoilla toimivia järjestöaktiiveja kehotettiinkin tuomaan esiin omia tavoitteitaan valmisteltaviin vaaliohjelmiin sekä syöttämään omia ehdotuksiaan eri kanavien kautta. Kysymyksessä on etukäteisvaikuttaminen. Tämä ei tietenkään poista myöhempää vaikuttamista, jossa usein on jo erilaiset edunvalvontakysymykset päällimmäisinä.

Etukäteisvaikuttaminen on mahdollisesti toteutuvana tuloksia tuovaa, sillä toimeenpanovaiheessa useimmiten ollaan myöhässä. Mitä järjestötreenit pistivät toimintaohjeen kolmen pointin kolmioksi? Monien käytännön kampanjavinkkien ohella tuli listattua ensimmäiseksi se, että on oltava ajoissa liikkeellä. Tuo käytännössä tarkoittaa sitä, että liikkeellä pitää olla tavalla tai toisella jo huomisaamuna. Olisiko sitten itselleni riittävä alkusysäys vaikkapa tämä juttu. Josko nyt joku muukin aktivoituisi asian suhteen. Minulta kysyikin tuttu järjestötoimija, miten aiot itse osallistua. Kerroin sen, jossa täsmennys oli, että vaikka joku taho kysyisi ehdokkaaksi, se ei tulisi missään tapauksessa kysymykseen, mutta muutoin aion olla mukana. Toiseksi pointiksi olen kirjannut pitkäjänteisyyden. Siis kysymyksessä on kestävyyslaji. Kolmas pointti on se, että on tiedettävä, mitä me kulloisessakin järjestössä haluamme saada aikaan. Siis konkreettiset asiat esiin. Siis, ylös, ulos ja maakuntavaaleihin vaikuttamaan kukin omalla tavallaan.

Kirjoita kommentti (1 kommentti)

Tervehdys, mitäpä Sinulle / Teille kuuluu?

Otsikon tervehdys voi olla ja onkin toimiva tuttujen tapaamisessa heitetty kysymys, kun kohtaaminen ei ole jokapäiväinen juttu. Kysymys voi olla ja tavallisesti kaverukset sen esittävätkin toisilleen henkilökohtaisena, jossa on kyseessä välitön dialoginen vuorovaikutus. Silloin kuulostellaan toisiltaan subjektiivisia olemisen tilanteita. Otsikkoon on heitetty myös ”Teille” muoto, jolla ei tässä tekstissä ole tarkoitettu teitittelyä, vaan kuulumisia haetaan laajemmin joko lähiyhteisön tai jonkin toimintayhteisön asioista. Tällaiseen kontekstiin tuli törmänneeksi äskettäinkin. Tässä tekstissä on tarkoituksena hiukan purkaa asiaa toimintayhteisön kannalta. Sehän voi olla joko yhdistys tai muu toimijaryhmä toimipaikkoineen. Kysymyksen kukin toimija voi myös esittää ityselleen oman toimintayhteisönsä näkökulmasta, mitä meille kuuluu? Kun tuon kysymyksen saa itselleen vaikkapa alussa mainitussa kaverusten satunnaisessa kohtaannossa, niin siinä on sitten joko olemassa luonteva pätevä vastaus tai voi sitä joutua miettimäänkin, mitä meille kuuluukaan ja miksi tämä on kuulumisten sisältö?

Miksi tämä teksti on nyt olympiakisojen seuraamisen kiireissä kirjoitettu? Sille on olemassa sekä tekstin alussa mainittu ärsyke että jokseenkin käytännön arkitoimintojen perusteet. Kun tuo kysymys tulee konkreettisena varsin yksilöitynä vastaan, niin siinä on sitten vastattava vaikkapa siihen, miksi kyseinen yhteisö on ajanut viime ajat himmennetyillä valoilla? Syynä voi olla vaikkapa se, että resurssit on kulutettu tällä erää vähiin ja oli tilanne vaati siirtymistä matalan profiilin linjalle. Järjestöopillisesti ollaan siis tilanteessa, jossa jokaisen yhteisönsä päätöksiin osallistuvan tulisi olla perillä yhteisönsä toiminta-ajatuksesta, siis siitä, miksi me olemme olemassa ja mikä on meidän toimintamme tarkoitus. Toinen edelliseen saumattomasti liittyvä tekijä on se, että on myös huomioitava ne realiteetit, joilla juttua pyöritetään. Resurssivajeeseen voi olla syynä sekin, että on lähdetty ylimitoitettuihin hankkeisiin. Tosiasia on nimittäin sekin, että on vaikka kuinka ison talon jäsen, niin hommat on sovitettava olemassa oleviin resursseihin. Näin ”meille kuulumiset” voivatkin olla kertomista siitä, että meillä on nyt ne ja ne sinänsä tärkeät ja mukavat jutut jäissä ja pantu sivuun, kun niihin meillä ei ole mahdollisuuksia.

Järjestötoiminnan perusteiden koulutuspakettiin sisältyy toiminnan vuosisuunnittelu. Pienissä toiminnoissa se voidaan ilman juhlallisia laarumeita kirjata muutamalla lausumalla, mutta silloinkin on pidettävä kiinni siitä, mikä on meille mahdollista. Mainittuun koulutuspakettiin sisältyy myös luottamustehtävässä olevien itsearviointi siinä, että onko selvittänyt itselleen, miksi olen tässä mukana ja missä määrin. Tämä on tehtävä silloinkin, kun toimintaa suunnitellaan ja päätetään jostakin hankkeesta. Vastuullisuuteen kuuluu sekin, että jos lähdemme jotakin toteuttamaan tai lupautuu johonkin, niin se myös pitää. Jossakin määrin vastuuttaminen tulee kysymykseen, mutta se on sisäisesti sovittava dialogisessa yhteisymmärryksessä. Luova innovatiivisuus on sinänsä yhteisöjen aarre, mutta sen jäsentyminen kokonaisuuteen pitää hallita. Hallitsemattomana siitä seuraa vääjäämättä vaikeuksia. Mitähän meille tänään kuuluukaan? 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Avustuksista riippuvan toiminnan ihanuus ja ”kaupanpäällisenä” vähän kurjuuttakin

Suomalainen kansalaistoiminta on suurelta osin avustuksista riippuvainen. Monet avustukset ovat vuosiavustuksia, joista päätökset saadaan parhaassakin tapauksessa tammi-helmikuulla. Monia hankkeita avustetaan pidempiaikaisilla avustusohjelmilla. Kyseiset avustukset mahdollistavat kansalaistoimintoja ja kehittävät kansallista kulttuuria, mikä onkin hienoa asia. Vaikka avustuksien käyttötarkoitukset määrittelee käytännössä myöntäjä, niin toimijana tukirahoitusta on pidettävä arvokkaana asiana ja tässä on kokonaisuutena suomalaisten yhteiskunnan yksi hienous. Kuitenkin ”kaupanpäällisinä” on vähän kurjuuttakin, josta yksi osa liittyy tukien edellä viitattuun korvamerkittyyn luonteeseen, mutta siinäkin on myönteistä se, että kohdentaminen tuen vaikuttavuuden sekä tuloksellisuuden takaamiseksi on paikallaan. Pientä kurjuutta on myös se, että päätökset tulevat myöhään ja se osaltaan vaikeuttaa toiminnan suunnittelua.

Yksi keskeinen kurjuus avustuksissa on tietynlainen nollasummasysteemi. Jollekin myönnetty tuki on pois koko potista. Erityisesti suurten hankkeiden osalta tuo nollasummajärjestelmä rassaa koko toimintakenttää. Näin taitaa olla liikunnan ja kulttuurin alueella. Jonkinlaista nollasummapeliä taidettiin harjoittaa myös itsenäisyyden juhlavuonna eduskunnassa. Pienemmissäkin rahoitusjärjestelmissä toimii omanlaisensa nollasummasysteemi. Se voi rassata toimijakentän mieliä. Olen julkisuudesta vuosien varrella ja jopa melko äskettäinkin havainnut kannanottoja avustuspäätöksistä, joissa on ilmiselvästi ylimääräistä tunnepatoumaa. Ymmärrän ilmiötä ja onpa tainnut tulla itsekin joskus tähän syyllistyneeksi, mutta… Miksi tuo mutta? Hyökkäävät esiintymiset voivat aiheuttaa vahinkoa silloinkin, kun tiukalla mielipiteenilmaisulla olisi perusteltu lähtökohta. Näissä tilanteissa voi käydä niin, että tulee polttaneeksi toiminnan rahoituksen sillat takanaan ja ääritapauksessa tuikanneeksi lossitkin tuleen!

Yksi kehittämisen paikka on sekä avustusten saajilla että niitä myöntävillä tahoilla peiliin katsomisessa ja siinä kysyä itseltään, miten on meidän vuorovaikutustaitomme ja dialogin taitomme laita? Niissä kieltämättä on kunkin toimijan henkilökohtainen persoonallisuus vaikuttamassa, mutta kyllä omiin suhtautumistapoihin voi vaikuttaa ja niitä muuttaa. Näin jopa äkkiväärästä kaverista voi itsekasvatuksellisuuden kautta kehittyä tilanteisiin joustavasti suhtautuva tyyppi. Olennaista on kaiken kaikkiaan vastapuolen tilanteen ja asian ymmärrys. Sillä saatetaan saada ihmeitä aikaan ja ja tuo ihme koituu sitten toimijan onneksi. Luonnollisesti jonkin asian ollessa omissa arvoissa tärkeänä ja jos oma pyramidinen arvorakenne nojaa pelkästään tuohon yhteen, niin on inhimillistä sekin, että ei pystykään näkemään asioissa muita ulottuvuuksia. Jotenkin on viimeaikoinakin joissakin asioissa näkynyt yksiulotteisuuden piirteitä ja käytetyt puheenvuorot ovat olleet kenties hiukan yliampuvia ja turhan jyrkkäsävyisiä. Asioissa kaikkineen tarvitaan ”tolkun malttia!”

Suomalaisen yhteiskunnan kansalaistoiminnallinen ihanuus on siinä, että yhteiskunta tukee kansalaistoimintaa. Sille on perusteensa siinä, että se on yhteiskunnan yleisen harmonian ja turvallisuuden tae. Kansalaisilla on oikeus esittää näkemyksensä ja se kuuluu myös tiukemmillekin kannanotoille joskin lainsäädäntö asettaa omia reunaehtojaan. Niihin en tässä ole tarttunut, vaan aiheena on kansalaistoiminnan rahoituksen sidos yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Näissä prosesseissa on useita osallisia, joiden erilaisista lähestymistavoista ja lähtökohdista heijastuvia tekijöitä sitten tulee vastaan toimijoille. Näiden kanssa on vaan elettävä ja vastaan tulleet kurjuudet käsiteltävä. Arvostelemisella on sijansa, mutta kysymys on myös siitä, miten ja millä sanoilla sen toteuttaa.

Lopulta sekä avustuksista päättäjä että avustettavat tahot ovat ihan samassa veneessä, toinen soutaa ja toinen pitää perää. Tämä peränpitäjä on useinkin toiminnan tukija. Molempien pitää kyetä dialogiin keskenään erimielisyyksistään huolimatta. Heidän on myös hyvä ainakin yrittää asettua toisen asemaan ja ymmärtää tilannetta toisella puolella pöytää. Vuosia sitten olin paikallisessa neuvonpidossa kyseisen avustuksen saajan pyytämänä. ”Suuri päällikkö” osoitti minulle kysymyksen, missä merkeissä sinä olet tässä paikalla. Siihen sitten kyseinen avustuksen saajataho vastasi, että he ovat pyytäneet mukaan. Asia oli selvä ja aloitettiin hyvässä hengessä keskustelu. Aikanaan juttu päätyi hyvään lopputulokseen avustuksen saajan kannalta. Siis jälleen pätee kansanviisaus, laihakin sopu on parempi kuin iso riita. Mennään eteenpäin samassa veneessä! 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)

Tipattomuuden sietämätön keveys - tipattomuuden reunoilta selville vesille

Onko tipaton tammikuu holistille kärsimys ja kohtuullisuuden ystävälle turhan aikainen kiusa, johon kokee vähän kuin velvollisuudekseen liittyä kaverin mukana? Siinä on yksi akuutti kysymys tipattoman tammikuun toteutukselle. Tuo kysymys oli oikeastaan jo edellisen kirjoitukseni sisällä, mutta nyt on tarkoitus hiukan avata sitä lisää. Olen ollut mukana vuosikymmeniä sekä vanhoissa raittius- ja elämäntapajärjestöissä että nykyisessä ehkäisevän päihdetyön liikkeessä. Olen itse tykönäni tulkinnut, että lopulta aktivoidessani kaveria tipattomuuteen vaikka kuukaudeksi, en häntä siinä yritä sinänsä raitistaa, vaan saada ehkä ajattelemaan, että sittenkin voisikin vähentää alkoholin käyttöään ja siirtyä terveellisempään elämäntapaan. Tuo ajatus oli myös menneisyydessä sekä paukunvartija ryhmissä että terveystuntitoiminnoissa sekä myös alkoholin käytön päiväkirjojen toteutuksissa. Ajatus on ollut siinä, että sekä määräaikainen raittius että osittainenkin vähentäminen voisikin olla uuden polun löytämisen mahdollisuus. Paikallaan on muistaa, että koko elimistö kiittää kaikista terveellisemmän elämän päivistä, niin myös alkoholittomista. Jo tässä vaiheessa on huomautettava siitä, että vähentämisen ja kohtuukäytön ideologia ei sovi kaikille ja tämä myönnettiinkin aikoinaan Elämäntapaliitossa toteutetussa ”hauskasti ja hallitusti” toiminnassa ja oli myös paukunvartijat-ryhmien todellisuudessa. Tipattomuus, siis täysraittius sopii kaikille.

Alkoholistia korkin sulkeminen määräajaksi siis tuskin raitistaa, jos siihen ei liity tahtoa pitää edelleen korkki kiinni. Määräaikaisten raittiuksien ongelma holistille onkin siinä, että tuo ajanjakso saattaa tuntua lusimiselta ja kun se on lusittu, niin on tavallaan ansainnut vapaille vesille lähdön. Tuo mahdollisuus on huomattu ja todennettu myös joissakin kansainvälisissä raporteissa. Näin mm. englantilainen näkemys piti tipatonta aikaa vaarallisena, koska se saattoi antaa lupalapun aloittaa juomisen jopa vauhdikkaampana. Toisaalta nämä määräaikaisuudet ovat holistillekin koeaikoja ja yrityksiä selvittää itsensä tukevalle alustalle. Näitä yrityksiä jotkut saattavat tarvita ”tuhannenkin, mutta sitten se tuhannen jälkeinen ensimmäinen voikin onnistua.” Näin onkin kysymys siitä, että haluanko pysyä raittiina. On siis tajunnallinen asia siinä, että tiedostaa oman tilanteensa.

Miten sitten on jo sairastuneen alkoholistin ja mahdollisesti riskiryhmään kuuluvan tai vasta sitä kohti aloittelevan matkaajan suhtautuminen tällaiseen tipattomaan aikaan? On tosiasia sekin, että jokainen säännöllisesti alkoholia käyttävä, siis vain saunakaljat tai yömyssytkin ottava, on potentiaalinen alkoholisti. Kenestä lopulta kehittyy alkoholisti, ei ole ennustettavissa eikä vuosien geenitutkimuskaan ole luotettavasti pystynyt osoittamaan alkoholismi geeniä. Tosin altistuneisuus vaihtelee yksilöllisesti ja siinä voi perinnöllisyydellä olla osuutensa. Siten tässä ei kovinkaan varmalla tavalla voi vedota ajatukseen, no sehän sukuvika on ja sillä siisti! Kaikkineen lopulta kysymys onkin, tahdommeko jotakin asiaa, olkoon se vaikka sitten joko vain tänään tai sitten vaikkapa tietyn muun ajan tipattomuus. Siten kohtuukäyttäjänkin kannalta tipattomuuteen siirtyminen on hyvä asia. Oikeastaan tässä tuleekin päätyneeksi siihen päätelmään, että kysymys onkin tipattomuudessa terveyskäyttäytymisen vahvistamisesta. Oikeastaan tehokkaaksi omakohtaiseksi päätökseksi riittää se, että tänään on tipaton päivä. 

Kirjoita kommentti (0 kommenttia)